All India Radio úspěšně dokončilo první fázi přechodu na technologii DRM

Digitální rozhlasový přijímač GR-216 pro DRM, FM a AM

„Zavádění digitálního rozhlasu je třeba přetvořit v národní úspěch, který ocení všichni Indové,“ uvedl Shri M Venkaiah Naidu, tamní ministr pro informace a vysílání.

Asijská rozhlasová stanice All India Radio úspěšně dokončila první fázi přechodu na digitální vysílání, kdy bylo do standardu DRM přepnuto pětatřicet vysílačů. Z pohledu vysílatele byla tato možnost snadnou volbou, protože působí v pásmu středních vln a nákup přijímačů pro tuto technologii je cenově velice nízko z pohledu masového trhu, jakým je právě Indie. Stanice pracovala na zavedení rozhlasu DRM od první poloviny loňského roku.

„Je čas na to, aby spolupracovaly všechny zúčastněné strany, které se mohou na projektu podílet, a to od veřejných a privátních vysílatelů až po výrobce automobilů a maloobchodníky. Zavádění digitálního rozhlasu je třeba přetvořit v národní úspěch, který ocení všichni Indové,“ uvedl při této příležitosti, Shri M Venkaiah Naidu, indický ministr pro informace a vysílání. All India Radio oznámilo, že provede další dvě fáze zavádění DRM, které by měly vést případně od souběžného vysílání k plné digitalizaci.