ČTÚ představil okruhy připomínek k jízdnímu řádu digitalizace

17. leden 2008

Čtyři hlavní okruhy připomínek zatím vyplynuly ze zaslaných reakcí televizních stanic, operátorů a dalších subjektů na nový návrh jízdního řádu digitalizace. Ten Český telekomunikační úřad představil v prosinci. K související vyhlášce o měření způsobu pokrytí signálem se naopak sešlo poznámek minimum.

Připomínky chce úřad vypořádat do konce příštího týdne. Část z nich se týká kmitočtů, část legislativně-technických záležitostí, další se věnovaly postupu digitalizace a poslední okruh data konečného vypnutí analogového signálu. Novinářům to na dnešním setkání řekl předseda Rady ČTÚ Pavel Dvořák.

"V prvním kole se sejdeme s hlavními připomínkovateli na straně státních orgánů. V dalším kolečku s operátory sítí a provozovateli vysílání. Poté vypracujeme text, který se budeme snažit co nejdříve projednat s odborníky kolem a z Legislativní rady vlády tak, abychom na konci února, nejpozději začátkem března mohli předložit návrh technického plánu přechodu do vlády. To je jednoduchý časový rámec, který se snažíme dodržet," nastínil další postup Dvořák.

Připomínky se často vzájemně vylučují

Připomínky operátorů se většinou týkaly nasazování konkrétních kmitočtů v konkrétním čase na daném území. "Hlavním nositelem [tj. hlavním autorem připomínek - pozn. red.] připomínek jsou Radiokomunikace, které nadále setrvávají na svém dříve deklarovaném návrhu. Snažíme se maximálně vyjít vstříc, ale ať nikdo neočekává, že půjdeme do termínů, které by přesáhly naše zmocnění. Ani omylem," vzkázal předseda Rady ČTÚ.

Ke slovu se dostanou také právníci, kteří budou muset prozkoumat výklad některých ustanovení různých zákonů. "Některá stanoviska říkají, že k tomu či onomu kroku není zmocnění v zákoně pro ČTÚ nebo Národní koordinační skupinu. To jsou věci, které budeme muset pečlivě prozkoumat. Sejdou-li, jak víme, se dva právníci, jsou nejméně tři právní názory," glosoval věc Dvořák. A právě zmíněné právní názory se dost liší i v rámci připomínek od jednotlivých subjektů.

Jako konkrétní příklad uvedl předseda Rady ČTÚ situaci, kdy jeden subjekt tvrdí, že technický plán musí počítat i s vysílači mimo území České republiky, zatímco jiný naopak trvá na tom, že vysílače na území jiného státu technický plán zohledňovat v žádném případě nesmí.

S vysílači souvisí i návrhy na různé podmínky pro jejich vypínání, které ale Dvořák nepřiblížil. Z jeho slov vyplynulo, že velkou vstřícnost úřadu v tomto případě čekat nelze. "To jsou věci, které budeme posuzovat pouze v souladu s tím, co je uloženo zákonem," poznamenal. Část subjektů chce vrátit do hry pozdější datum pro analogovou tmu, než je očekávané 10. 10. 2010. "Nepopírám, že takové návrhy samozřejmě existují," uvedl Dvořák, ale dodal, že některé významné subjekty dosud své připomínky nedodaly. "Pozdější termíny než 2012 jsem tam neviděl," upřesnil.

Pro všechny případy

Dvořák požádal připomínkující subjekty, aby své návrhy na úpravy neoznačovaly jako důvěrné a nedávaly jim charakter obchodního tajemství. Připustil ale, že zabránit jim v tom nikdo nemůže. Pokud se tedy více subjektů zachová podobně jako Nova loni v listopadu, bude v tabulce s připomínkami pouze strohé konstatování, že si je daná firma nepřála zveřejnit.

ČTÚ každopádně chce v důvodové zprávě pro vládu nastínit dopady různých scénářů, které by mohly nastat, pokud by se k plánu nepřihlásily komerční televize, nebo by se k němu přihlásila jenom jedna z nich. "Technický plán bude obsahovat i variantu, kdy ho přijme jen jeden ze subjektů, aby to by bylo řešitelné i bez znovuvydávání plánu," podotknul předseda Rady ČTÚ.

Nejhorší varianta, tedy že Nova, ani Prima plán neodsouhlasí, by vedla k výstavbě digitálních sítí jen na kmitočtech České televize. Digitálně by tedy vysílal veřejnoprávní multiplex a kromě něj ještě "regionální" síť číslo 4, pro kterou kmitočty soukromých televizí nepředstavují komplikaci. Technický plán bude na základě jednání s Českou televizí podrobněji popisovat rozšiřování veřejnoprávního multiplexu do dalších oblastí.

Přineseme další podrobnosti.

autor: Filip Rožánek
Spustit audio