Další pracovní skupina pro digitalizaci

Ve čtvrtek 9. září se uskutečnila schůzka v sídle ČTÚ, na kterou předseda telekomunikačního úřadu David Stádník přizval představitele celoplošných televizí a zástupce provozovatelů digitálních sítí. Předmětem jednání bylo informování o současném stavu technických příprav na digitální vysílání a další postup při správě a plánování kmitočtového spektra ve vztahu k probíhající Regionální radiokomunikační konferenci v Ženevě.

Hlavním smyslem bylo obeznámit účastníky s aktuálním stavem jednání mezinárodní koordinační konference o kmitočtech a plán dalšího postupu. ČTÚ je vázáno termínem do konce února 2005, do kdy musí být předány podklady pro mezinárodní koordinaci kmitočtů. Součástí podkladů již musí být i sestava výsledných 6 digitálních multiplexů, které budou z části poskládány i ze současných frekvencí využívaných pro analogový přenos. Součástí jednání konference jsou také tak zvaná plánovací cvičení mezi jednotlivými státy.

Podle dostupných výsledků z jednání vznikla dohoda o vzniku pracovní skupiny, která by společně projednávala a připravila základní postupy pro přípravu technických podkladů k přerozdělení kmitočtů. V rámci příprav na digitální vysílání bude nutné postupně ukončovat provoz v rámci kmitočtů vymezených pro současné analogové vysílání a z těchto kmitočtů pak mohou být sestaveny nové digitální sady. Jde tedy i o to, jak neomezit současné televizní vysílání a přitom technicky nebránit budoucímu rozvoji digitálního vysílání. První zasedání komise zástupců celoplošných televizí, operátorů a také přizvaných zástupců RRTV by se mělo uskutečnit ještě během září.

V rámci jednání probíhala široká diskuze, existuje stále velké množství nejasností. K nim patří i nejistota okolo postavení veřejnoprávní televize, když postupně vznikají další návrhy legislativních změn na počet programů a změnu definice celoplošného pokrytí. Podle zářijového jednání kulturního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu k návrhu Zákona o ČT by se legislativní definice celoplošnosti měla ze současných 70 % nahradit 95 % územního pokrytí. V takovém případě by zřejmě vznikla možnost sčítání pokrytí území signálem České televize, tedy součet analogového a digitálního pokrytí.

O svolání podobné pracovní skupiny, i když se širším záběrem, se před časem snažilo i Ministerstvo informatiky. Červnové plány na koordinační schůzku ke Koncepci digitalizace přerušila změna české vlády. Ministerstvo se podle dostupných zpráv chystá svoji iniciativu nyní na podzim v nějaké podobě obnovit.

V každém případě se po letní pauze jednání opět rozbíhají a i v dalších týdnech bude dostatek příležitostí pro formální i neformální diskuze na téma digitalizace. Nejen na tradičním semináři v rámci brněnského veletrhu INVEX (11.10. Fórum elektronické komunikace - pořádá časopis Convergence), ale třeba již na Prix Bohemia Radio v Poděbradech 7. října - digitální rozhlasové vysílání (V. Mlynář, D. Stádník, J. Šenkýř, K. Březina, I. Langr a další) - program například na adrese www.rozhlas.cz/prixbohemia/program.