Dětské Radio Teddy digitálně v celém Bádensku-Württenbersku

03795953.jpeg
03795953.jpeg

Expanze do této spolkové země může znamenat zlomový okamžik v jeho existenci. Počet obyvatel je přibližně stejný jako v České republice.

Dětská rozhlasová stanice Radio Teddy začala vysílat pozemně prostřednictvím digitální technologie DAB+ v německé spolkové zemi Bádensko-Württenbersko. Zájemci si ji tak budou moci naladit nově například v Heidelbergu, Stuttgartu, Ulmu nebo Geislingenu. Radio Teddy se stalo součástí digitální rozhlasové sítě DRS BW, která funguje na kanálu 11B. Aktualizovaný přehled vysílačů je k dispozici zde.

Radio Teddy vysílá digitálně také v Berlíně. Expanze do Bádenska-Württenberska může znamenat zlomový okamžik v jeho existenci. Počet obyvatel spolkové země se pohybuje v posledních letech okolo deseti a půl milionu, tedy přibližně na stejné cifře co populace celé České republiky. Digitální přijímač má ale pochopitelně mnohem méně lidí. V Německu deklaruje vlastnictví a poslech DAB+ rádia okolo 14 % obyvatel. V Bádensku-Württenbersku fungují kromě multiplexu DRS BW také dvě veřejnoprávní sítě rozhlasu SWR a celoplošný balík Media Broadcast na kanálu 5C.