Digitalizace - nesoulad mezi regulačními orgány

O dalším osudu návrhu zákona o České televizi se toto pondělí diskutovalo na ministerstvu kultury. Druhým tématem jednání byl podle dostupných informací další postup v rozvoji digitálního vysílání u nás. Pracovní schůzky se podle informací zúčastnili ministr kultury Pavel Dostál a ministr informatiky Vladimír Mlynář, spolu se svými náměstky. Přizváni byli také staronový předseda Českého telekomunikačního úřadu David Stádník a místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Jiří Šenkýř.

Přestože obě ministerstva prostřednictvím svých mluvčích nechtějí obsah a výsledek jednání jakkoliv komentovat, znamenají některé zprávy docela zajímavý vývoj a posun. K problematice návrhu zákona o České televizi jen připomínám, že v tzv. druhém čtení v Poslanecké sněmovně byly vzneseny pozměňovací návrhy, které měly řešit možnost blokace analogového vysílání ČT až do jejího ukončení a tím vlastně omezení kompletace dalších digitálních multiplexů. Požadavek tlumočil poslanec J. Talíř. Těsně před "třetím" čtením však vystoupil ministr P. Dostál a na základě informací od ČTÚ, a i přes předložené pozměňovací návrhy ke stejné věci, navrhl vrácení projednávání návrhu zákona zpět do druhého čtení. Tento postup sněmovna schválila.

V přípravě na zahájení digitálního terestrického vysílání se v nejbližších dnech očekává spuštění experimentálního vysílání Českého Telecomu, který je třetím zájemcem o provoz digitálních sítí. Podle více zdrojů bylo zásadní změnou, která zazněla na pondělním jednání, zcela nová, i když očekávaná informace - ČTÚ je připraven v nejbližších dnech přidělit držitelům licencí na provoz digitálních sítí (České Radiokomunikace a.s., Czech Digital Group a.s. a Český Telecom a.s.) příslušné kmitočty pro 3 multiplexy.

Ani jeden ze 3 zkoordinovaných digitálních multiplexů dosud nemá zajištěno 100% územní pokrytí. K dispozici by mělo být celkem 12 programových pozic, když se počítá s uplatněním nároků na dva digitálně šířené televizní programy České televize (v souladu s Koncepcí MI). Tento postup - tedy vydání kmitočtů provozovatelům bez souhlasného stanoviska RRTV - je podle některých názorů v rozporu se zákonem, především je ale v rozporu s dosavadním postojem a stanoviskem RRTV. Rada i nadále plánuje zahájení licenčních řízení na programy pro první multiplex již na podzim letošního roku.

Teprve nejbližší dny přesněji potvrdí závěry z jednání a definitivní podobu rozhodnutí ČTÚ. Stejně tak až po zveřejnění přesných rozhodnutí bude možné kvalifikovaně hodnotit tyto kroky i anoncované možnosti právních (správních) sporů mezi domácími regulačními institucemi. Je možná chyba, není-li veřejnost státními orgány dostatečně informována o poměrně důležitém kroku, který posouvá dění v digitálním vysílání. Stejně tak je škoda, dochází-li evidentně k nesouladu v postojích rozhodujících regulačních orgánů v tak důležité a poměrně složité věci, kterou přechod na digitální vysílání je.