EPRA i EBU o digitalizaci

EPRA (European Platform of Regulatory Authorities) a EBU (European Broadcasting Union) jsou organizace, které se mimo jiné věnují postupu digitalizace evropského televizního a rozhlasového vysílání. Členem EPRA je česká Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, v EBU můžete potkat zástupce České televize i Českého rozhlasu. Jak poslední jednání evropských regulátorů a veřejnoprávních médií ovlivní digitalizaci českého éteru?

EPRA (Evropská platforma regulačních institucí) byla založena v roce 1995 s cílem umožnit představitelům regulačních orgánů výměnu informací o národní a evropské regulaci elektronických médií. Cílem sdružení je mimo jiné umožnit diskuzi o praktických řešeních právních problémů týkajících se výkladu a užití mediální legislativy. Ke konci roku 2003 bylo členy EPRA 49 národních regulačních orgánů z 38 evropských zemí; příslušná ředitelství Komise EU (školské a kulturní) a Rady Evropy (mediální odbor ředitelství pro lidská práva) mají statut stálých pozorovatelů. Funkci sekretariátu EPRA zajišťuje EIM - Evropský institut pro média se sídlem v Düsseldorfu. Za každou zemi se v platformě mohou účastnit maximálně 3 instituce.

EPRA pořádá pravidelná setkání 2krát za rok. Jednání jsou pro veřejnost uzavřená a z jejich průběhu jsou vydávány jen tiskové zprávy. V těchto dnech se chystá druhé letošní setkání evropských regulačních orgánů v Istanbulu (14.-16. listopadu 2004), účastnit by se ho měli i zástupci naší Rady pro rozhlasové a televizní.

Na posledním, 19. zasedání EPRA 3.-4. června 2004 ve Stockholmu se sešlo 124 účastníků z 38 zemí. V několika plenárních sekcích se projednávala témata jako například hledání a stanovení hranice mezi privátními a veřejnoprávními zájmy v médiích, ochrana menšin nebo problematika rozhlasových licencí. Na letním setkání bylo zajímavé plénum zaměřené na digitální vysílání. Byla vytvořena pracovní skupina vedená zástupci italské regulační instituce AGCOM. Základem pro práci skupiny byl dotazník s odpověďmi od jednotlivých institucionálních členů EPRA a pracovní mítink uskutečněný v Římě. Výsledkem byl přijatý report k digitálnímu vysílání, který souhrnně popisuje hlavní trendy a faktory pro rozvoj digitálního vysílání v Evropě a jeho zrychlení v závislosti na konkrétních podmínkách v jednotlivých zemích. Celá zpráva je k dispozici například zde.

Protože v ČR v době zpracování reportu probíhaly jen digitální experimenty a vládní Koncepce nebyla dokončena, je u většiny statistických tabulek v kolonce Czech Republic prázdné místo. Ve zprávě se hovoří především o pozitivní a vůdčí roli veřejnoprávních médií v procesu přechodu na digitální vysílání, ale také o aplikaci nového evropského regulačního rámce. S tím souvisí také různým způsobem realizovaná transformace národních regulačních orgánů do konvergovaných institucí. Za důležité, s ohledem na zkušenosti některých zemí, se ve zprávě uvádí stanovení podmínek, pravidel a termínů pro ukončení analogového vysílání, přičemž organizace a odpovědnost za celý proces je podle reportu v rukou státních orgánů včetně vlády.

Digitalizací se v poslední době na společné evropské platformě zabývá také asociace EBU (European Broadcasting Union), jejíž členem je Česká televize i Český rozhlas. EBU sídlí v Ženevě a má 72 aktivních členů z 52 zemí Evropy, severní Afriky a Středního Východu a 50 přidružených členů. Unie byla založena v roce 1950 a v roce 1993 se sloučila se členy OIRT z bývalých východoevropských zemí včetně ČR. Sdružení vyjednává pro své členy významné společné programy, například přenosy ze sportovních podniků a podobně, a aktivity a programy v rámci sítě Eurovision a Euroradio. Současně koordinuje a provádí společné projekty, technické, obchodní, legislativní a právní služby. V Bruselu zastupuje a hájí zájmy svých členů - veřejnoprávních médií.

EBU spolupracuje s dalšími organizacemi v Evropě. Má několik organizačních složek, z nichž jednou z nejdůležitějších je tak zvaný Technický výbor. V rámci jednání technické skupiny se řeší technologické standardy a rozvoj nových technologií včetně DVB a DAB , výbor vydává základní doporučení a stanovuje hlavní společné technické standardy pro členy EBU.

Poslední široká diskuze proběhla kolem zavádění formátu HDTV (televize s vysokou rozlišovací schopností). Byly doporučeny dva formáty: 720p/50 a do budoucna formát 1080p/50-interlace (zobrazovače pro HDTV musí mít minimálně 720 řádků vertikálního rozlišení (Scan format), 720P50 a 1080i25 pro standardní rozhraní HDTV pro periferní přístroje) a kompresní kódování MPEG-2. Oba formáty by měly současné zákaznické digitální set top boxy a obrazovky přijímat, provozovatelé si zatím mohou formát pro vysílání vybrat. Přesto se dále pracuje na úplném sjednocení standardů pro HDTV.

O pokroku jednání o zavádění HDTV krátce informoval na Invexu také český zástupce při EBU a vedoucí oddělení techniky České televize Petr Vítek. Česká televize kromě vytvoření vlastního digitálního multiplexu spolu s Českým rozhlasem tedy i nadále perspektivě uvažuje s aplikací HDTV. Tento systém je očekávanou technickou vymožeností znamenající zásadní zlepšení kvality obrazu v rámci digitálního vysílání, ovšem je kapacitně náročný.

V současných pravidlech a dispozicích pro datové kapacity pro jednotlivé programy a doplňkové služby tak, jak je pro první digitální multiplexy navrhuje RRTV, se uvažuje jen s běžným TV standardem. V případě uplatnění HDTV by tak veřejnoprávní média zřejmě potřebovala další multiplex, který zatím do doby uvolnění analogových kmitočtů není možný. Možné také je, že se v další fázi podaří dořešit aplikace komprese MPEG-4 nebo dalších, které umožní ještě efektivnější využití datové kapacity pro TV přenos.

Pravdou je, že se systém HDTV zavádí v Evropě zatím poměrně pomalu, na rozdíl od Japonska nebo USA. Bližší informace o rozhodování technického výboru EBU najdete například zde.