Komerční televize protestují proti reklamě v ČT

7. říjen 2010

Dvě největší soukromé televizní stanice Nova a Prima odeslaly poslancům dopis, v němž protestují proti zachování reklamy v České televizi.

Nejvyšší představitelé Novy a Primy se ve svých dopisech vyjadřují k novele zákona, která má zajistit peníze pro českou kulturu a film z vysílání reklamy v České televizi. Reklamní sdělení přitom měla podle platného zákona z veřejnoprávní televize zmizet s dokončením přechodu z analogového na digitální vysílání.

Senátoři ale v létě přišli s návrhem, který by reklamu v ČT zachoval i po vypnutí analogových vysílačů. Podle novely by 40 % výnosů z reklamy ČT směřovalo do Státního fondu kultury, 40 % do Státního fondu kinematografie a 20 % by sloužilo na digitalizaci archivu České televize (podrobnosti o novele najdete zde).

Dopisy soukromých stanic byly odeslány jen několik dnů před prvním čtením zákona ve sněmovně. Dnes je dostali na stůl poslanci volebního výboru, který má na starosti mediální zákony. „Chápu rozhořčení ředitelů, opravdu jim bylo slíbeno, že reklama na ČT bude ukončená,“ řekl poslanec ČSSD Ladislav Skopal.

Kopie úvodní strany dopisu televize Prima poslancům

Podle jednatele televize Nova Petra Dvořáka by schválením novely vznikla „nezanedbatelná škoda“, a to jak Nově, tak její mateřské společnosti CME. Podle Dvořáka Nova počítala s tím, že by jí zrušení reklamy v České televizi alespoň částečně kompenzovalo náklady na digitalizaci (přečtěte si celý dopis TV Nova).

Obdobně se ve svém dopise vyjádřil generální ředitel Primy Marek Singer. „V současné situaci nevidíme žádný legitimní důvod pro posilování televize veřejné služby na úkor soukromých provozovatelů televizního vysílání. Jsme naopak přesvědčeni, že by přijetí senátního návrhu mohlo ke škodě televizních diváků zásadním způsobem pokřivit trh vysílání obchodních sdělení a ovlivnit možnost přežití nových televizních kanálů,“ podotýká manažer (přečtěte si celý dopis TV Prima).

Samotné České televizi senátní návrh nevadí. „Nejsme se senátním návrhem ve při. Česká televize vítá možnost dedikovat prostředky z reklamy na veřejně prospěšné účely,“ sdělil poslancům při dnešním jednání volebního výboru generální ředitel ČT Jiří Janeček. „Já jsem kdysi navrhoval rozdělení na třetiny: třetina na kulturu, třetina na sport a třetina na digitalizaci archivu ČT. To jsou jediné výhrady, které by k tomu byly,“ dodal.

Kopie úvodní strany dopisu televize Nova poslancům

Záměr posílat peníze z televizní reklamy na sport se líbil více poslancům, například zástupcům Věcí veřejných a KSČM. Místopředsedkyně volebního výboru Ivana Levá (KSČM) by uvítala přesně dané procento, které by z reklamy šlo na podporu sportovních aktivit handicapované mládeže. Poslanec Petr Skokan (VV) by peníze poslal tělovýchovným svazům mládeže.

Předkladatelé novely, senátoři Jiří Oberfalzer (ODS) a Tomáš Töpfer (ODS), ale upozorňovali, že peníze na sport má poskytovat loterijní společnost Sazka. „Financování sportu má přece jen jistý systém. A to, že nefunguje, pro mě není pobídkou, abychom hledali jiné zdroje,“ zdůraznil Oberfalzer. Töpfer navíc dodal, že kulturní fondy jsou jasně určeny, kdežto u sportu by nebylo jasné, jak a komu peníze rozdělovat. „Česká kultura hyne na to, že nemá vícezdrojové financování, Státní fond kultury by byl jedním z jeho pilířů,“ přesvědčoval poslance Töpfer.

Rozhodne seminář

Zatímco soukromým televizím vadí zachování reklamy, Česká televize má problém s jinou pasáží senátní novely. Ta zpřesňuje placení televizních poplatků. Nadále by se neplatily za přijímače upravené výlučně k jinému účelu, než je sledování televize nebo poslouchání rozhlasu.

Tomáš Töpfer

„Problém spočívá v otevření prostoru pro masivní odhlašování plátců rozhlasového a televizního poplatku. Každému umožňuje prohlásit, že právě tento přijímač používá výlučně k jinému účelu, než je příjem vysílání,“ varoval generální ředitel České televize Jiří Janeček. „Poplatky má dnes platit zjednodušeně řečeno každá domácnost, která má připojení k elektrické síti. Může se vyvázat čestným prohlášením, že nevlastní přijímač. Stejným způsobem by bylo možné vyžadovat po plátci, aby doložil fakt, že si televizi upravil k jinému účelu,“ reagoval senátor Jiří Oberfalzer. Nevyloučil ale, že by se formulace v novele mohla ještě doladit.

Poslanec za Věci veřejné Petr Skokan by jako možné řešení viděl zrušení vazby televizních poplatků na přijímač. Poplatky by místo toho platil každý občan České republiky, což je stejný model, který má od ledna 2013 platit v sousedním Německu. „Současný objem koncesionářských poplatků by se rozpočítal na odběratele, občany a firmy, a tím by skončily diskuse, jestli mám plnou nebo prázdnou bedýnku,“ komentoval soudní tahanice kolem platného znění zákona.

Projednávání novely nakonec volební výbor přerušil. Uspořádá k ní seminář, který proběhne pravděpodobně v listopadu. Týkat by se měl hlavně zachování, případně zrušení reklamy v České televizi. Výbor uzavře jednání o novele až po tomto semináři.

autor: Filip Rožánek
Spustit audio