Koncepce znovu na jednání vlády

28. duben 2004

Dnes projedná vláda na svém zasedání Koncepci zahájení digitálního vysílání v České republice pro roky 2004 až 2006. Aktualizovaný dokument nakonec Ministerstvo informatiky oproti původní verzi (předložené vládě 25.2.) upravilo. Dokument se nyní vztahuje jen na vymezené období do roku 2006. Kromě dílčích změn (změny v původním plánu vytvořit Vládní výbor pro digitální vysílání, nová povinnost umístění 2 programů ČT v multiplexu B ad.) se předkladatelé rozhodli upravit návrh vládního usnesení o nový úkol - vytvoření Koncepce rozvoje digitálního vysílání v ČR (do března 2005).

Novinkou je také požadavek na předložení zprávy o zajišťování rádiových kmitočtů pro digitální vysílání do října 2004.

Dokument není dosud veřejně přístupný a může doznat změn podle průběhu a výsledku projednání. V obecné poloze oslovení členové vlády digitální vysílání podporují. Pro jednání vlády se zatím neplánuje účast zástupců RRTV a ČTÚ, o všem se rozhodne až na samotném zasedání.

Výsledek jednání bude znám nejdříve odpoledne a pozorovatelé připouští různé varianty. Faktem zůstává, že kritické názory odborné veřejnosti k dokumentu byly vyslyšeny zatím jen částečně.

Spustit audio