Kvalita signálu z kamerových systémů Poslanecké sněmovny České republiky

12. únor 2018
03518195.jpeg

Obrazová kvalita přenosů v Poslanecké sněmovně ČR je dlouhodobě diskutovaným tématem. Rozhodl jsem se tedy na tento problém zaměřit a zjistit, zdali se v tomto směru chystají změny.

V poslední době, vzhledem k hektickému dění na naší politické scéně, se častěji než dříve zařazuje do vysílání jednání v Poslanecké sněmovně ČR. České televize zpravidla na kanálu ČT24 vysílá přenosy jak ze sálu, tak z předsálí, kde se konají tiskové konference. Do vysílání, které se přenáší živě, případně ze záznamu, se ale k divákům signál dostává většinou ve standardním rozlišení (SD) i přesto, že je v PS primární signál z jednacího sálu několik let k dispozici v nativním HD. Proč tomu tak je? Vzhledem k tomu, že na ČT 24 HD je již vysílána obrazová složka ze studií zpravidla již v nativu, působí tyto vložené příspěvky a přenosy na diváky jako retro vysílání.

Položil jsem tedy v tomto smyslu dotazy na audiovizuální oddělení tiskového odboru PS a jeho vedoucího Jiří Šádka, který má na starosti mj. i audio-video techniku v K PS PČR. Zde je jeho obsáhlá odpověď:

Na vaše otázky musím odpovědět obsáhleji. Rekonstrukce kamerových a zvukových systémů proběhla v sále Poslanecké sněmovny již v roce 2009. Od té doby nabízí Poslanecká sněmovna televizním společnostem signál šesti profesionálních PTZ kamer Sony v HD rozlišení. Signál ve formátu HD-SDI 1080i je k dispozici televizním stanicím jednak na venkovním přípojném místě na fasádě, kde je možno připojit až čtyři přenosové vozy, nebo v technické místnosti ve sklepení Poslanecké sněmovny, kde je zároveň zakončení optických linek různých operátorů. Pokud by tedy jakákoliv televizní stanice měla zájem odebírat nativní HD signál kamer ze sálu, má možnost buď přijet s HD přenosovým vozem a připojit se na venkovní přípojné místo, nebo si umístit svoje HD encodéry do technické místnosti a zaplatit si datovou konektivitu u některého z operátorů, kteří mají natažené optické připojení do této místnosti. Tohoto způsobu využívala v minulosti zpravodajská televize Z24, která dnes však již neexistuje, dnes toho také částečně (přes SD encodér) využívá i TV Nova. Česká televize si před cca 8 lety zřídila malou TV režii přímo v prostorách Poslanecké sněmovny, ale v té době to byla TV režie v SD formátu (asi se šetřilo), do které sice dostávají signály z rozvodu v HD, ale ty jsou down konvertovány do SD rozlišení a veškeré zpracování probíhá následně v SD. Upgrade tohoto studia do HD plánovala Česká televize již v minulých letech, ale z důvodů jiných priorit ji má provést asi až v roce 2019.

To, že diváci v DVB-T mají možnost sledovat pouze “retro SD signál” jak říkáte, není tedy tím, že by Poslanecká sněmovna nenabízela kvalitní signál, ale je to bohužel nezájmem TV stanic investovat do technologií, aby si tento nativní HD signál byly schopny od nás odebírat. Protože ho odebírají v SD kvalitě a ještě ho někdy kombinují se svými kamerami, které si někdy sami umisťují na balkon jednacího sálu a to celé ještě proženou enkodérem s nízkým datovým tokem, dává pak ve finálním vysílání v DVB-T/S bohužel výsledek takový jaký je. Sami z toho radost nemáme, ale bohužel to nemůžeme z naší pozice nijak ovlivnit. Více pro televizní stanice udělat nemůžeme, je to na nich, aby zainvestovali do nových technologií a tak mohly nabídnout svým divákům kvalitu. My jsme tento krok udělali již v roce 2009.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tolik tedy vyjádření Jiří Šádka, vedoucího audiovizuální oddělení tiskového odboru PS.

Výkonný ředitel techniky České televize Michal Kratochvíl na moje otázky ze svého pohledu upřesnil a doplnil současný stav přenosové techniky.

Česká televize zřídila v roce 2009 přímo v objektu Poslanecké sněmovny svou režii, v tehdy dostupném SD formátu. Díky vlastní režii může divákům nabídnout maximální zpravodajský servis a má komfortní možnost využívat připojení nejen pro běžné zpravodajské vstupy, ale také pro živé diskuse v reálném čase, bez jakéhokoliv časového zpoždění.

Česká televize však nenabízí divákům pouze záznamy z jednacího sálu Poslanecké sněmovny -zpracovává z PS celkem tři druhy výstupů: zpravodajské vstupy z vybraných míst v objektu, (kde jsou nainstalovány přípojné body pro reportážní komunikační zařízení), signál z parlamentního studia a výstup obrazové režie, kde jsou režijně zpracovávány signály ze statických kamer ze zasedacího sálu sněmovny. Všechny zmíněné signály jsou pak (souběžně) přenášeny společným optickým spojem do objektu zpravodajství ČT.

Z výše zmíněných signálových zdrojů (součástí každého z těchto zdrojů, je do ČT odesílaný obrazový signál s dvoukanálovým zvukovým doprovodem, ale také obousměrný dorozumívací kanál a obrazový zpětný signál taktéž s dvoukanálovým zvukovým doprovodem) jsou ve formátu HD-SDI prozatím pouze kamery v zasedacím sále. Již na druhou polovinu letošního roku však máme naplánovánu výměnu zařízení, která umožní pracovat se signály formátu HD-SDI a zároveň odesílat signály v tomto formátu k dalšímu zpracování v ČT. Diváci tedy uvidí všechny výstupy z PS v HD rozlišení.

Již brzy, pravděpodobně na přelomu letošního března a dubna, se objeví vysílání ČT 24 HD i v terestrickém vysílání DVB-T2. Bylo by přínosné, aby již i přenosy z PS ČR byly odbavovány v tomto rozlišení.


Autor článku byl řadu let externím spolupracovníkem webu DigiZone.cz se specializací na satelitní a terestrické vysílání, dálkový příjem televize i VKV rozhlasu. Desítky let se zabývá (nejen) domácí elektronikou.

Spustit audio
autor: Čestmír Polák
  • Televize