Na řadě je zákon aneb co se děje kolem digitalizace

Situace v přípravě přechodu na digitální vysílání v posledních týdnech akcelerovala. Podnětem k tomu bylo zahájení činnosti hned několika pracovních skupin a především oznámení Záměru RRTV vypsat licenční řízení na nové digitálně šířené rozhlasové a televizní programy. Do hry vstoupili také poslanci, kteří na zasedání parlamentní Komise pro sdělovací prostředky požádali RRTV o posečkání s nevratnými kroky.

Kvůli vzájemné diskuzi a poskytnutí více informací je svoláno zasedání mediální komise Poslanecké sněmovny Parlamentu na čtvrtek 21. října v 16 hodin. V návrhu programu jde především o vystoupení všech zainteresovaných institucí (Ministerstvo informatiky, Ministerstvo kultury, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání a Český telekomunikační úřad) a problémy související s přechodem na digitální vysílání (veřejnoprávní multiplex, licencování a vztahy regulátorů a problematika ukončení analogového vysílání).

RRTV na svém výjezdním zasedání v Lednici licenční řízení nevyhlásila, proběhla však intenzivní diskuze. Ta bude pokračovat na následném zasedání Rady, které začíná v úterý 19. října. Do té doby mají být zpracovány odpovědi na některé problémové oblasti, které Záměr RRTV obsahuje. Rozhodnutí tedy může padnout ještě před jednáním mediální komise, na odhady o výsledku rozhodování odpovídají zástupci Rady konstatováním, že jde o kolektivní rozhodování s předem neznámým výsledkem.

Aktuální rozhodování čeká RRTV také ve věci dvou zcela nových žádostí držitele licence TV Prima a Televize RTV Galaxie o změnu licenčních podmínek s rozšířením územního rozsahu o digitální vysílání. RRTV tuto žádost zatím odložila (na svém 18. zasedání 21.-22. září) a bude o ní muset ve správní lhůtě rozhodnout. Rozhodnutí bude velmi zásadní pro další postup (požadované kmitočty jsou již zkoordinovány a schváleny provozním povolením ČTÚ).

Na téma digitalizace se v poslední době diskutuje i na veřejných fórech. Digitální rozhlas byl hlavním tématem setkání v Poděbradech v rámci Prix Bohemia Radio 2004 pořádaného Českým rozhlasem - bohužel bez přímé účasti členů RRTV, která měla v té době výjezdní zasedání. Na následující tradiční akci v rámci veletrhu INVEX již byla Rada zastoupena svým předsedou a místopředsedou. Diskuze pod názvem Fórum digitálního vysílání byla podle mého názoru až příliš široká, panel zahrnoval 17 odborníků (zástupců ministerstev, regulátorů, operátorů, provozovatelů vysílání a dodavatelských firem). Přesto byly v diskuzi patrné dvě základní tendence.

RRTV se v diskuzi nad významným bodem, kterým je postavení stávajících provozovatelů regionálních a celoplošných programů, staví do pozice, že jde pouze o analogové licence. Provozovatelům předseda RRTV doporučil, aby se přihlásili do zcela nového licenčního řízení, kde v případě úspěchu mohou podle něj získat větší garance a jistoty. Proti tomu zástupci ČTÚ i ministerstev se kloní k neutrálnímu charakteru těchto licencí, tedy využitelných i pro digitální vysílání. Na jednání opakovaně zazněl konsensuální názor zástupců ČTÚ na řešení kmitočtového spektra - neodnímat analogové kmitočty administrativní byrokratickou cestou, ale dohodnout termíny a po dohodě vyměňovat uvolněné analogové kmitočty za kmitočty pro digitální vysílání. Je pravdou, že je tento postup zatím v úrovni "gentlemanské dohody" a není garantován závaznější formou.

Zástupci RRTV po INVEXU odjeli na zasedání evropské asociace EPRA v Istanbulu, kde se mimo jiné budou projednávat výsledky závěrečného reportu pracovní skupiny pro digitální televizní vysílání v členských zemích. Uvidíme jaké novinky z tohoto jednání pro nás vyplynou.

V průběhu listopadu se uskuteční ještě jedno digitální setkání, to v rámci konference Teleinformatika pořádané pod záštitou ministra informatiky Vladimíra Mlynáře a rektora ČVUT Jiřího Witzanyho (Kongresové centrum Praha, 22.-24. listopadu 2004). Další seminář připravovaný na závěr listopadu by se měl odpoutat od v poslední době velmi frekventované otázky vztahů mezi regulátory a měl by se zaměřit spíše na otázku obsahu a programmingu digitálního vysílání, včetně postavení diváků v digitální éře.

Před týdnem plným důležitých jednání se ještě stihla sejít pracovní skupina ČTÚ, která v monotématickém složení řešila změny mediálního zákona v rámci nového Zákona o elektronických komunikacích (dále jen ZEK), na schůzku přišli všichni zástupci kromě ČT. Návrh zákona je stěžejním bodem a aktuálně projednávaným návrhem ve sněmovních výborech. Názory na ZEK jsou velmi rozdílné, zejména právě na část mediální (zpracovaná ve spolupráci s Ministerstvem kultury). Jde o doplňkovou část Zákona, kterou však nelze považovat za komplexní změnu. Řeší se v ní totiž jen dílčí úpravy, avšak není dořešena problematika digitálního vysílání jako celku. K tomu zřejmě chybí i dokončení vládní Koncepce, respektive nový bod vládního programu - Národní plán pro přechod na digitální vysílání. Právní a technická diskuze se vede kolem rušení termínu tak zvaného souboru technických parametrů, které jsou dnes součástí všech licencí. Kompromisní návrh by mohl vzejít kolem záměny za vyzářený vysílací diagram, který by kromě jiného mohl určitým způsobem poskytnout garance pro provozovatele. Sněmovna Parlamentu ČR na svém současném zasedání schválila Zákon o správních poplatcích, když některé poněkud nesystémové pozměňovací návrhy pro digitální vysílání, podané až v samém závěru jednání Parlamentu, nebyly schváleny.

Zákon o České televizi, který je ve třetím, závěrečném čtení, neobsahuje řešení počtu programů veřejnoprávního média. Podle dostupných informací se počítá s tím, že tyto změny budou formulovány až v rámci přechodných a dílčích změn Zákona o elektronických komunikacích. Jde o to, zda budou přesně definovány programy České televize (počet, obsah) nebo zda se sněmovna rozhodne pro neomezený a přesně nevymezený počet a obsah programů.

Postupem času se vrší některé další problémy, mezi něž patří i končící digitální experimenty. V tomto týdnu vyhověl ČTÚ žádosti o prodloužení experimentu Českého Telecomu, zbývá souhlas RRTV. Otázka existence experimentů po 1. lednu 2005 je zcela nejasná.

K digitalizaci se vyjádřila také odborná komise ČSSD pro informatiku a telekomunikace, která schválila 2. poziční teze k digitálnímu vysílání, mimo jiné včetně podpory veřejnoprávního multiplexu a zahájení pravidelného digitálního vysílání do května 2005. Během příštího týdne projedná česká vláda aktualizovaný plán legislativní práce vlády do konce roku a pro celý příští rok. I z toho bude zřejmé, jaké zákony respektive změny zákonů jsou v nejbližší době plánovány. Plán mediální a související legislativy je zatím zpožděn nebo korigován. A začátkem listopadu, přesně 3. 11., zasedne opět pracovní komise Ministerstva informatiky, která se bude snažit pokročit v řešení deseti základních okruhů, na kterých se na posledním setkání shodla. Je zřejmé, že základním řešením bude projednávání Zákona o elektronických komunikacích a to, zda a případně jak budou definovány změny týkající se rozhlasového a televizního vysílání.