Operátor Teleko uvítal s otevřenou náručí postoj ČTÚ k využití III. pásma

31. leden 2018

Počet uvažovaných multiplexů umožní podle příbramské společnosti provozující DAB+ vysílání snadno dosáhnout na tuto platformu všem stávajícím soukromých provozovatelům.

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) minulý týden zveřejnil na svém webu vypořádání připomínek k Plánu využití rádiového spektra v rozsahu 174 až 380 MHz. Web Digitální rádio tuto problematiku popsal v samostatném článku. Při této příležitosti jsme oslovili zástupci všech tří operátorů. České Radiokomunikace, jejichž připomínky regulátor zamítl, považují stanovisko ČTÚ za dostatečné, vyjádření firmy RTI cz se bohužel naší redakci zatím získat nepodařilo.

Stanovisko Tomáše Řapka ze společnosti Teleko:

Český telekomunikační úřad zcela přesně vyhodnotil připomínky k návrhu Plánu využití radiového spektra pro T- DAB band III. Rozšíření celoplošných národních sítí T-DAB ze stávajících tří na sedm je výborná zpráva pro posluchače rozhlasu. Jedna síť s kanály 12C a 12D je již použita veřejnoprávním provozovatelem. Zbývajících šest národních sítí je rozdělitelné po krajích (někde je spojeno několik sousedních územních celků).

V Praze a středních Čechách půjde využít dokonce 12 multiplexů! Pokud uvážíme, že v jedné síti - tzv. multiplexu jde použít 15-20 stanic, tak se dostaneme na velmi slušný počet stanic v éteru. Tento rozsah umožní všem stávajícím soukromých provozovatelům snadno dosáhnout na tuto platformu. A zároveň bude též umožněno využití vysílačů menších výkonů k levnému způsobu vysílání pro menší územní celky. Toto jsou výborné zprávy pro brzký a masivní rozvoj digitálního terestrického bezplatného rozhlasu.

autor: lukpo
Spustit audio