Privátní vysílatelé v Německu představili čtyřbodový plán pro přechod na DAB+

Technisat DigitRadio 400

Soukromí hráči jsou připraveni migraci na digitální rozhlas v Německu podpořit za podmínky, že bude zajištěno její financování a budou definovány spravedlivé podmínky pro všechny.

Zástupci komerčních rozhlasových stanic v Německu sdružení pod hlavičkou VPRT představili v uplynulých týdnech čtyřbodový scénář pro přechod na pozemní digitální vysílání DAB+. Ty označuje jako Motivy migrace, Spravedlivé podmínky pro přechod, Počáteční fáze migrace a Souběh. Klaus Schunk, předseda VPRT a generální ředitel společnosti Radio Regenbogen, má pocit, že na obavy soukromých vysílatelů není brán zřetel.

„VPRT zaznamenává politicky plánovaný vývoj. V zájmu zachování rovnováhy a duálního systému nesmí docházet k tomu, aby veřejnoprávní vysílatelé rozšiřovali svou nabídku pod záminkou digitalizace. Chceme pomáhat utvářet budoucnost digitálních médií, v níž bude rádio nadále zárukou rozmanitosti, informací a zábavy, a to zejména v rámci regionálních nabídek,“ konstatuje v oficiální tiskové zprávě Schunk. Největší popularitu si drží digitální rozhlas v Bavorsku, Sasku a Bádensku-Württenbersku, jeho hlavním tahounem je ARD.

Privátní vysílatelé jsou připraveni migraci na digitální rozhlas v Německu podpořit za podmínky, že bude zajištěno její financování a budou definovány spravedlivé podmínky pro všechny. Stejně jako v případě veřejnoprávního rozhlasu by mělo dojít i u komerčních hráčů k pokrytí nutných nákladů, které však nebudou hrazeny z výnosů z reklamy. Analogový VKV signál by privátní stanice vypínali podle svého postoje až ve chvíli, kdy by jeho poslechovost klesla pod 10 %. V tu chvíli by také začal samotný proces migrace z VKV na DAB+, který by trval po dobu tří let.