Severní Porýní-Vestfálsko otvírá cestu pro nové hráče na poli digitálního rádia

4. duben 2019

Potřebám vysílatelů se přizpůsobí regionální požadavky, které bude zkoumat Bundesnetzagentur, tamní obdoba Českého telekomunikačního úřadu.

Mediální regulátor pro německou spolkovou zemi Severní Porýní-Vestfálsko spustil v uplynulých týdnech proces, který umožní výrazné rozšíření programové nabídky prostřednictvím pozemního digitálního vysílání DAB+. V současné době fungují v regionu pouze rozhlasové sítě DR Deutschland (celoplošná) a Radio fuer NRW (zemská). Nová programová nabídka má být sestavena pro potřeby pěti až šesti regionů v Severním Porýní-Vestfálsku.

„Posílení mediální rozmanitosti je jedním z našich nejdůležitějších cílů. Touto aktivitou týkající se celozemského pokrytí se snažíme uspokojit potřebu jak regionálních, tak místních i národních vysílatelů,“ konstatoval Tobias Schmid, ředitel mediálního úřadu pro Severní Porýní-Vestfálsko. V dalším kroku bude Bundesnetzagentur (obdoba našeho ČTÚ, pozn. red.) zjišťovat, zdali a jak může být taková poptávka uspokojena.

autor: lukpo
Spustit audio

Související