Signál hitové stanice Absolut HOT se dostane do dalších koutů Německa

Novinky v pokrytí se dotknou odhadem celkem tří spolkových zemí. Digitální síť v Hesensku čeká zároveň v horizontu několika měsíců na kanál 12C, čímž de facto skončí i její možný příjem na našem území.

Německá stanice Absolut HOT, jejíž program je určen díky zaměření na aktuální hity zejména mladým posluchačům, chystá rozsáhlou expanzi. Díky ní bude možné od července její signál naladit po celém Hesensku. Chystaná expanze souvisí s plánovanou výstavbou nových vysílačů DAB+ multiplexu Digitalradio Hessen (DR Hessen) fungujícím na kanálu 11C. Signál stanice tak zasáhne částečně i spolkové země Porýní-Falc a Bádensko-Württenbersko.

„Digitální vysílání bude dostupné po celém Hesensku,“ konstatoval Willi Schreiner, generální ředitel Absolut. Stanice Absolut HOT byla v roce 2013 vůbec jedním z prvních digitálních programů, který se rozhodl pro expanzi do DAB+. Díky této technologii je možné jeho vysílání naladit po celém Bavorsku na kanálu 12D (přesah i do České republiky) a od začátku letošního roku i v rámci saských lokálních multiplexů v Lipsku a Freibergu. Digitální síť, v níž je šířena stanice Absolut HOT a některé další, čeká v následujících měsících přechod na kanál 12C, čímž bude de facto znemožněn její dálkový příjem na našem území.