Silnou roli DAB+ v Německu přináší zejména programová pestrost v jednotlivých regionech

29. říjen 2020

Nejsilnější regionální nabídku je možné naladit v sousedním Bavorsku. Řada spolkových zemí plánuje podpořit na platformě DAB+ místní a nekomerční vysílatele, v plánu je i spouštění dalších multiplexů.

V současné době je v různých regionech Německa k dispozici prostřednictvím pozemní digitální platformy DAB+ více než 260 rozhlasových stanic. Stav byl platný ke konci léta, tedy ještě před startem druhé celoplošné sítě. Informovala o tom organizace Digitalradio Deutschland. Exkluzivně na platformě DAB+ bylo k tomuto termínu vysíláno 65 programů. Regionální vysílání je tak dalším nezpochybnitelným a nezbytným pilířem, který tvoří pestrou nabídku stanic u našich západních sousedů.

Při pohledu do jednotlivých spolkových zemí zjistíme, že například v Bádensku-Württembersku se nyní vedou diskuse o možnosti rozšíření nabídky o místní a nekomerční stanice. V Bavorsku budou všechny programy z pásma VKV k dispozici na platformě DAB+. V Berlíně je možné naladit díky digitálnímu vysílání šest desítek rádií, 16 exkluzivně pouze ve III. pásmu. Rozšíření programové nabídky je naplánováno v Brémách, stejně jako v Meklenbursku-Předním Pomořansku. Nový multiplex plánuje Severní Porýní-Vestfálsko.

autor: lukpo
Spustit audio

Související