Spuštění prvního privátního rozhlasového multiplexu v Sársku bude mít zpoždění

Nová rozhlasová síť měla podle stávajících koordinací fungovat ze tří vysílačů. Jádrem problém se stala kóta Schoksberg, která měla stanovený výkon na hodnotu 10 kW.

Problémy s koordinací jednoho z vysílačů způsobily opoždění příprav na spuštění první privátní rozhlasové sítě v německé spolkové zemi Sársko. Jádrem celého problému je vysílač Saarbrücken/Schoksberg, jehož výkon byl stanoven na hodnotu 10 kW ve vertikální polarizaci. Aktuálně používaná vysílací anténa ale takovou sílu neumožňuje. Navíc lze předpokládat, že v samotném městě Saarbrücken by pokrytí signálem nebylo dostatečné.

Z důvodu nejasností požádal mediální regulátor LMS jednomyslným rozhodnutím o nutná telekomunikační opatření. Z tohoto důvodu opět do celé záležitosti zasáhne Spolková síťová agentura, tamní obdoba Českého telekomunikačního úřadu. Sársko je navíc v nevýhodné geografické pozici – sousedí s Lucemburskem a Francií. Při případných dalších koordinacích je tak nutné brát ohled i na tyto země. Multiplex DAB+ Saarland má fungovat dále ze dvou kilowattových vysílačů.

Spustit audio
autor: lukpo

Související