Staronovým předsedou Rady ČT byl dnes zvolen Bednář

Jan Bednář

Předsedou Rady České televize byl dnes opět zvolen rozhlasový novinář a komentátor Jan Bednář (1953), který radu vedl poslední dva roky. Post místopředsedy obhájil na další dvouleté období Jaroslav Dědič. Oba neměli protikandidáta. Výsledky volby během zasedání rady oznámil předseda volební komise Michal Jankovec.

Mandáty Bednáře i Dědiče ve vedení rady končily k 17. červnu. Samotné členství v Radě jim vyprší v letech 2020 respektive 2021.


Do působnosti Rady České televize náleží například jmenování a odvolání generálního ředitele a na jeho návrh ředitele televizních studií České televize, schvalování a kontrola rozpočtu a závěrečného účtu České televize nebo zpracování výročních zpráv pro Poslaneckou sněmovnu.

Patnáctičlenná Rada ČT se každé dva roky obměňuje o třetinu členů. Novými členy zvolila poslanecká sněmovna od července bývalého kanoistu a ředitele Českého olympijského výboru Martina Doktora spolu s antropologem médií Tomášem Samkem. Jedno místo je dosud neobsazené.

Letos v dubnu rada vybírala generálního ředitele ČT na další šestileté období. Do funkce znovu zvolila Petra Dvořáka.