Strategie správy rádiového spektra Českého telekomunikačního úřadu

23. únor 2015

Strategie Českého telekomunikačního úřadu vychází z dokumentu Digitální Česko v. 2.0, který definuje státní politiku v oblasti digitalizace.

Úřad ve svém materiálu popisuje v potřebné míře věcné souvislosti navržených opatření a postupy. A to jak z hlediska probíhajících změn ve správě spektra, tak při naplňování cílů národní politiky v oblasti bezdrátových komunikací především pro střednědobý horizont let 2014 až 2017. 

Strategii naleznete ke stažení na následujícím odkazu: 

autor: ert
Spustit audio