Videohry naučí děti češtinu, fyziku i dějepis

20. březen 2012
Výuka matematiky na stránkách Českého rozhlasu pro děti

Řada her, placených i těch zdarma, prospívá faktickým znalostem, schopnosti počítat nebo užívat cizí jazyk. Komenského motto „škola hrou“ tak funguje i po vztáhnutí na to, co mnozí považují za bezduchou zábavu.

Pro mladou generaci jsou počítačové hry nedílnou součástí jejich vlastního světa. Nejeden rodič ovšem ve videohrách stále vidí především hrozbu dětskému tělu a duši. Chyba je ale často i na jejich straně, protože jen málokterý rodič dává pozor na to, co jeho dítě hraje.

Jak vysvětluje Martin Bach, prezident Asociace herního průmyslu: „Stejně jako v případě televize i filmů, i u her leží na rodičích hlavní zodpovědnost za to, k jakému obsahu se děti dostávají. Věková doporučení her jsou uvedena na krabicích a stejně tak na stránkách pegi.info. Rodiče se mohou obrátit i na zelenou linku Asociace herního průmyslu na čísle 800 800 281.“

Existuje navíc celá řádka her, které byly přímo ve školství využity. Některé z nich můžete vyzkoušet i vy. A pár jich používají také české školy.

Česká škola hrou

Videohry, které mohou bavit i poučovat, jsou zastřešeny termínem edutainment a souhrnně stojí v kategorii tzv. vážných her (serious games).

V minulosti již vznikly interaktivní programy, které byly cíleny na malé školáky. Často jim ovšem chyběl apel a produkční kvality populárnějších zábavných titulů.

České školství jednoduché tituly používá a zabývá se jimi, jak zmiňuje učitelka Pavla Juráňová: „Existuje řada různě kvalitních her, které mohou oživit hodinu. Jejich využití často narazí na nedostatek času, počet a kvalitu počítačů. Dlouhý seznam uchazečů o počítačovou učebnu dokazuje, že učitelé počítačové programy ve výuce používají.“

Programy Figurka či Ve škole umožňují tradičnější řešení skrze počítačové šachy či interaktivní prezentace.

Zdarma lze různé „domácí“ edukační hry najít i na českém internetu. Nechybějí ani na stránkách Českého rozhlasu pro děti. V Čarodějnické školičce si děti mohou s kouzelníkem procvičit češtinu, matematiku, zeměpis, angličtinu, přírodopis a kreslení.

Jiné české hry řeší závažnější společenské problémy. Příkladem budiž titul Evropa 2045 (přístupný pouze školám) nebo GhetOut.

Daleko více obsahu je ovšem k nalezení v zahraničí. Na této stránce lze dojít ke škále her od těch, které učí jednoduchým počtům a abecedě, až po komplexní budovatelskou strategii Simutrans. A populární jsou také zahraniční online hry. Jak jsme informovali, jednu takovou koncem ledna uvolnila i americká agentura NASA. Souběžně s ní britské Science Museum London uveřejnilo třeba popularizační online titul Bacto-Lab, kde hráč geneticky upravuje bakterii E.coli.

Videohry se vzdělávacím potenciálem

Jako u každého média, i u videoher platí, že jejich častý uživatel z nich bezděky přejímá obsah. Platí to také u komerčních titulů, u nichž stojí výuka až v druhé řadě. Většina dnešních her, například komplexní epos Mass Effect, na rozdíl od obsahu českých televizí nebo kinofilmů obsahuje angličtinu a hráči tak pomáhá v učení druhého jazyka.

02461752.png

Základy fyziky lze zase atraktivně prezentovat skrze hravé tituly jako Angry Birds (k dispozici online i na mobilech zdarma). Dokládá to i skutečnost, že americká agentura pro výzkum vesmíru NASA vypomohla při propagaci nového dílu Angry Birds Space – a to přímo z paluby Mezinárodní vesmírné stanice!

Prostorové vnímání obecně je schopnost, která je v trojrozměrných videohrách často k užitku. Logické 3D hry jako Portal mu proto mohou prospět. Jiné hry pomáhají při výuce zeměpisu či historie. Může jít o hry plné akce, jako historická bojovka Assassin’s Creed zasazená do středověku a renesance, ale také o celou řádku strategických titulů. Pokus amerického profesora Kurta Squirta ukázal, že dějepis je možné efektivně učit pomocí strategie Civilization, která obsahuje celé lidské dějiny. Civilizace, momentálně už pátá, je placená hra, ale najdou se její adaptace, které jsou zdarma ke stažení.

Tahová strategie Civilizace V

S iniciativou ale musí přijít také učitelé a rodiče. Vývoj jednoduché hry dnes lze stihnout za několik hodin, jak dokazuje příklad učitele dějepisu Davida Alloncca. Ten vytvořil jednoduchou hříčku pojednávající o americké válce za nezávislost a s úspěchem ji využíval se svými žáky.

Ať už se videohry aktivně snaží poučovat, či takto fungují až v druhém plánu, jde primárně o nástroje. A jako u všech nástrojů je především na lidech, co s nimi dovedou.

Spustit audio
autor:Ladislav Loukota
  • Technologie
  • hry
  • výuka
  • vzdělávání
  • počítačová hra