Vláda zřejmě nekývne na poslanecký návrh digitalizace rádií

23. červenec 2008

Kabinet Mirka Topolánka má dnes na programu také návrh skupiny poslanců na digitalizaci rozhlasového vysílání. Podle návrhu usnesení, který má Digital k dispozici, ho vláda s velkou pravděpodobností nepodpoří. Výhrady naopak nemá k novele z pera senátní mediální komise, kterou se mění způsob volby do veřejnoprávních rad.

K návrhu pěti poslanců se už dříve negativně postavil Český telekomunikační úřad, velké výhrady měla také Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Právě jejich připomínky tvoří základ nedoporučujícího stanoviska vlády. "Vláda konstatuje, že předložený návrh zákona považuje za nekoncepční, nejasný, nepřesvědčivě odůvodněný a navíc obsahující i celou řadu zásadních věcných i legislativně technických chyb a nedostatků," stojí v materiálu doslova.

Senátní návrh na úpravu voleb členů rad České televize, Českého rozhlasu a České tiskové kanceláře vláda zřejmě projedná bez větších námitek. Ministerstva financí a kultury měla k novele spíše drobné připomínky legislativně-technického charakteru. Zásadní výhrada se týká načasování zániku funkcí stávajících radní po případném přijetí novely. "Navrhovaná úprava předpokládá zánik funkcí členů stávajících rad již dnem nabytí účinnosti novely zákona, ačkoliv členové nově ustavovaných rad by měli být Poslaneckou sněmovnou a Senátem zvoleni teprve do 60 dnů po uplynutí lhůty pro předložení návrhů kandidátů na členy nových rad. To by v praxi znamenalo, že by rady po určitou dobu vůbec nefungovaly, takže by ani záležitosti spadající v rozsahu příslušných zákonů do působnosti rad nemohly být řešeny," obává se vláda.

Výsledky jednání vlády by se měli novináři dozvědět na tiskové konferenci, která je plánována na 13 hodin.

autor: Filip Rožánek
Spustit audio