Vysílače prvního německého celoplošného DAB+ multiplexu doplní satelitní navigaci s přesností na centimetry

15. listopad 2021

Nejen pro šíření klasických programů a doplňkových služeb, jako je například slideshow, ale i lepší práci satelitních navigačních systémů poslouží první celoplošný DAB+ multiplex DR Deutschland. Operátor Media Broadcast jako jeho součást vysílá nově i korekční data. Telekomunikační firma uvedla, že má dojít k zpřesnění z 10 metrů na přibližně 10 centimetrů.

Z výsledků projektu, který měl původně trvat tři roky, by měli těžit především profesionální uživatelé družicových navigačních systémů v zemědělství, zeměměřičích, dopravních a bezpečnostních orgánech.

Princip zlepšování přesnosti navigačních přístrojů je založen na příjmu a vyhodnocování družicových signálů z trvale provozovaných referenčních stanic. Získaná data jsou kontrolována na možné nepřesnosti způsobené odchylkami na oběžné dráze družice, chybami družicových hodin nebo atmosférickými vlivy a z toho vypočítaná korekční data jsou odesílána do přijímacích zařízení přes DAB+ s malým zpožděním.

Kromě celostátní sítě vysílačů na kanálu 5C s aktuálně cca. 150 stanovišti poskytuje společnost Media Broadcast datovou kapacitu 8 kbps, která slouží k přenosu korekčních dat. 

„Využití DAB+ jako média pro přenos korekčních dat do navigačních systémů je vynikajícím příkladem možností, které technologie nabízí pro přenos doplňkových služeb. Celostátně dostupná digitální platforma otevírá široké pole pro aplikace s nízkou šířkou pásma z celé řady průmyslových odvětví,“ uvedl Arnold Stender, výkonný ředitel Media Broadcast.

autor: lukpo
Spustit audio

Související