Zavádění DVB-T2 v Česku se zpožďuje, mohlo by začít pravděpodobně v říjnu

18. březen 2016

„Terestrické vysílání v současné době využívá okolo 60 % populace. Jedná se o jedinou rostoucí platformu v České republice,“ uvedl Marcel Procházka z Českých Radiokomunikací.

Zavádění pozemní digitální televize DVB-T2/HEVC v České republice se zpožďuje. Původní plán, kdy měly první vysílače začít fungovat v polovině letošního roku, se nepodaří naplnit. Webu Digitální rádio to na dnešní konferenci „Digital Economy: Changes and Challenges“ pořádanou Českým telekomunikačním úřadem řekl nejen vedoucí projektové kanceláře České televize Pavel Hanuš, ale také zástupci operátorů sítí, konkrétně Marcel Procházka z Českých Radiokomunikací a Radim Pařízek z Digital Broadcasting. Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo a do meziresortu zaslalo mateirál Strategie rozvoje terestrické platformy a nyní musí vypořádat připomínky a následně je poslat vládě ke schválení.

Výše zmíněný dokument bude základem pro budoucí rozjezd DVB-T2 u nás. „V současné době probíhá vypořádání připomínek k tomuto dokumentu. V současné době máme tři měsíce zpoždění. Původně se počítalo s tím, že tento dokument bude vypořádán do konce loňského roku. Potřebujeme minimálně půl roku na to, abychom zahájily výstavbu přechodových sítí. Pokud bude legislativa schválena v dubnu, toto vysílání začne pravděpodobně v říjnu,“ reagoval na dotaz Digitálního rádia Procházka. Přechod na DVB-T2 se nepřímo týká i Českého rozhlasu, protože ve stávajících DVB-T sítích jsou šířeny i stanice Českého rozhlasu.

Faktem je, že přechod na DVB-T2 je procesem vynuceným, který se provádí po rozhodnutí na mezinárodní úrovni zejména kvůli uvolnění pásma 700 MHz pro potřeby rozvoje rychlého mobilního internetu. Podle Procházky je jedním z problémů celého procesu skutečnost, že prozatím není vůbec vyřešeno financování celého procesu. „Terestrické vysílání v současné době využívá okolo 60 % populace. Jedná se o jedinou rostoucí platformu v České republice, i když její penetrace byla dříve vyšší,“ konstatoval ředitel pro rozvoj Českých Radiokomunikací. Pokud se proces nepodaří hladce, může celou terestrickou platformu ohrozit.

Radim Pařízek z Digital Broadcasting je na rozdíl od Procházky v zavádění DVB-T2 v České republice optimistou a myslí si, že televizi se podaří dominantní pozici udržet. „Přechod nesmí skončit arbitrážemi a tím, že by došlo k ohrožení pozemního vysílání,“ obává se Pařízek. Vedoucí projektové kanceláře ČT Pavel Hanuš konstatoval, že diskuse nad budoucností pozemního vysílání není vedena úplně šťastným směrem. „Je zde absolutní neochota hledat nějaké konsensuální řešení,“ postěžoval si Hanuš, který zároveň zmínil, že česká legislativa není technicky neutrální. Pozemní vysílání je hlavní dominantní platforma pro diváky v České republice. Do budoucna budou v souvislosti s probíhajícími změnami souviset i nutné změny mediální legislativy.

Naopak s přechodem na DVB-T2 se neváhá v sousedním Německu. Fotbalový šampionát a letošní olympiáda v Riu bude podle Saschi Falahata z Bundesnetzagentur dostatečnou motivací, aby na pozemní digitální televize druhé generace diváci přešli. „Je to velmi dobrý důvod pro to, aby diváci byli inspirování k přechodu na toto vysílání,“ konstatoval Falahat. Diváci budou mít na výběr od roku 2017 desítky kanálů, většinu z nich v HD kvalitě. Souběh DVB-T a DVB-T2 bude probíhat v daných regionech Německa po dobu devíti měsíců, možná méně. „Nemá cenu dělat simulcast po dobu několika let, pokud diváci dostanou větší programovou nabídku a vyšší kvalitu,“ uvedl Sascha Falahat. Kampaň k přechodu na DVB-T2 by měla začít v Německu pravděpodobně v průběhu Velikonoc.

autor: lukpo
Spustit audio