Český rozhlas D-dur zavádí programovou novinku s hudbou od 16. do 19. století

10. leden 2018

Dramaturgie stanice je obecně postavena na kontrastu. Mezi posluchači vážné hudby jsou ale i „specialisté“ zaměření na starou hudbu v historicky poučeném provedení. Právě pro ně je nový blok určen.

Sobotní čtyřhodinový program s názvem Od Claudia k Ludwigovi zaměřený na období od konce 16. do první třetiny 19. století nabídne hudbu francouzských, německých, rakouských a italských mistrů; tedy autorů ze zemí, které významnou měrou formovaly vývoj evropské umělecké hudby minulosti. Úvod bude patřit oslavnému katolickému hymnu „Te Deum laudamus“ Jeana Baptisty Lullyho (vytvořený pro bohoslužby v královské kapli krále Ludvíka XIV.).

Zazní mimo jiné i instrumentální (varhanní) podoba chvalozpěvu „Magnificat“ severoněmeckého mistra Hieronyma Praetoria, několik houslových sonát Johanna Heinricha Schmelzera, ale také hudba Johanna Michaela Haydna (Scénická hudba k Voltairově tragédii Zaira), Antonia Salieriho (Baletní hudba z opery Les Danaides), Alessanra Scarlattiho (Katáta pro sólový soprán a trubku) a mnohých dalších. Hrát budou renomované soubory s letitými zkušenostmi a mezinárodními úspěchy na poli historicky poučené interpretace.

Ve vysílání nebudou chybět Le Concert Spirituel s Hervé Niquetem, Das Kleine Konzert s Hermannem Maxem, Freiburger Barock Consort, The King´s Consort, Il Giardino Armonico ad., s nimiž spolupracují neméně slavní sólisté: sopranistky Barbara Schlick, Deborah York, Cecilia Bartolli nebo virtuos na barokní trubku (klarinu) Crispian Steele-Perkins. Novinkový formát vysílá Český rozhlas D-dur poprvé v sobotu 13. ledna v 16:00 s reprízou v úterý po půlnoci (tedy v noci z úterý na středu).

Spustit audio