On-line: Kulatý stůl o české digitalizaci

20. červen 2014

V pražském hotelu Adria dnes od 13 hodin probíhala konference o české digitalizaci. Tři diskusní bloky se zabývaly 100 dny diginovely v praxi, vztahem komerčních televizí k digitálnímu vysílání a také rozvojem veřejnoprávní sítě, ve které budou šířeny programy České televize a Českého rozhlasu. Mediálním partnerem diskuse byl Český rozhlas Online, z akce jsme přinášeli průběžně aktualizované zpravodajství.

Akci pořádá server DigiZone.cz, podrobný program dnešního odpoledne naleznete zde.

Program prvního bloku:
100 dní diginovely v praxi - diskutovat budou Zdeněk Duspiva (Národní koordinační skupina pro digitalizaci), Václav Žák (předseda RRTV), Petra Smolíková (MK ČR), Adolf Jílek (člen senátní mediální komise), Jan Duben (MPO ČR), Pavel Dvořák (předseda Rady ČTÚ) a Vítězslav Jandák (předseda sněmovní mediální komise).

13.10 Slova se ujal národní koordinátor digitalizace Zdeněk Duspiva. Rekapituluje, jak probíhaly jednotlivé konference a diskuse o digitální televizi v průběhu posledního roku a půl, a jaké sliby na nich padaly.

13.13 Aktuálními cíly NKS nejen v roce 2008 jsou: příprava a realizace informační kampaně, spolupráce na dokončení prováděcích předpisů k diginovele, novela zákona o elektronických komunikacích, příprava zahájení digitálního vysílání v dalších oblastech ČR, využití digitální televize pro rozvoj e-governmentu a příprava půdy pro interaktivní služby.

13.17 Podle Duspivy je správné, aby za přechod na digitální vysílání nesla svou část odpovědnosti i vláda.

13.18 "Sledujeme pozorně chování obyvatel, jak reagují na problémy při přechodu, a nezapřeme, že lidé akceptují fakt, že končí analogové vysílání a využívají možnosti, které jsou jim dány v jejich regionu," uvedl národní koordinátor.

13.19 V krajním případě je NKS připravena vést informační kampaň samostatně, prostředky na to má, ale uvítala by účast dalších subjektů. Kampaň bude technicky neutrální, představí všechny možnosti příjmu digitálního vysílání, zaměřena je regionálně. S podporou mohou počítat například zdravotní zařízení, ústavy sociální péče a další podobné instituce.

13.22 Duspiva opakuje dřívější informace o rozpočtu fondu, ze kterého bude kampaň placena.

13.24 Po úvodním slovu Zdeňka Duspivy následuje diskuse mezi jednotlivými účastníky panelu i publikem. Josef Duben z ministerstva průmyslu a obchodu nastiňuje podstatu novely zákona o elektronických komunikacích, která přináší změny ve správě kmitočtového spektra a upravuje i záležitosti kolem mobilní televize (DVB-H). "Tenhle dokument by měl být rozeslán do vlády do konce května, celý proces by se měl stihnout do konce roku," konstatoval Duben.

13.25 Členové mediální komise sněmovny při dnešní návštěvě na ČTÚ kladli Pavlu Dvořákovi otázku, proč úřad ustoupil od 10. 10. 2010 jako data vypnutí analogového vysílání. "Léta jsme slyšeli od provozovatelů sítí, že na to [vypnutí] potřebují 2,5 - 3 roky. Teď na to mají 3,5 roku. Pokud to nezvládnou, ať to nedělají," poznamenal předseda Rady ČTÚ.

13.31 "Technologie předbíhá obrovským způsobem změnu našeho myšlení a při přípravě digitalizace se to projevilo," řekl senátor Adolf Jílek. Zákonodárci si naléhavost digitalizace podle jeho slov uvědomovali až postupně. "Jsem rád, že diginovela prošla, my jsme pro to v senátu udělali maximum, nakonec jsme ji schválili nejrychlejším způsobem, kterým jsme mohli, tedy schválením bez rozpravy," dodal.

13.33 "Myslím si, že nikdo nebude brzdit digitalizaci, protože všichni chtějí vysílat, aby měli příjem z reklamy a co největší pokrytí," míní Jílek. "Požadavek zachování pokrytí je legitimní," doplnil.

13.35 "Máme vyjádření našeho legislativního odboru kompatibility s právem EU, které říká, že žádným způsobem neporušujeme žádné směrnice. Nikomu neubližujeme," komentoval Duben výtku, že by analogové televize mohly být znevýhodněny při zvýšení poplatků za vysílače.

13.37 Pokud se žádná z televizí nepřipojí k TPP, bude se digitalizovat jen na kmitočtech České televize. "Sítě 2 a 3 nebudou, protože nebudou kmitočty, na kterých by je bylo možné stavět. Jiné kmitočty nejsou," zdůraznil Dvořák. Vznikla by tedy kromě veřejnoprávní sítě jen síť č. 4, tzv. "krajská", ve které by bylo pět pozic.

13.40 Je věcí obchodního vyjednávání, ve které síti budou vysílat Nova, Prima a další stanice, podotknul Václav Žák.

13.44 Ředitel Novy Petr Dvořák vznesl otázku, zda dokrývání oblastí, kam nedosáhne pozemní signál pomocí dotovaných satelitů, není typem nedovolené státní podpory. Senátor Adolf Jílek opáčil, že by mohlo jít spíše o odpuštění poplatku za potřebnou dekódovací kartu.

13.46 Poslankyně Ivana Levá (KSČM): "Proti zrušení paragrafu o křížení vlastnictví budu bojovat do posledního dechu." Paragraf zakazuje, aby jedna firma vlastnila digitální síť a zároveň provozovala vysílání.

13.49 Adolf Jílek: "Byl jsem v Anglii, kde to vyřešili jinak. Jak veřejnoprávní, tak komerční televize se spojily, vytvořily společnou organizaci Digital UK, která pracovala s nejohroženějšími skupinami obyvatel, zajišťovala poradenství, atd., ale platily to všechno ty televize, které měly zájem na tom, aby vysílaly."

13.51 "Na sledování televize není právní nárok," namítnul mediální poradce Miloslav Kučera na úvahy, že by se lidem mohly kupovat set-top-boxy, satelity atd.

13.53 "Moje představa není, pane Kučero, že je to povinnost státu, protože je zájmem těch televizí, aby vysílaly," odpověděl Jílek.

13.56 Václav Žák: "V Británii je to tak, že Digital UK je s. r. o., na jehož vzniku se podílely všechny subjekty, které mají s digitálním vysíláním co do činění. Všimněte si, že se - narozdíl od nás - dohodly. Dělba mezi vládou a soukromými subjekty spočívá v tom, že ministryně kultury vystupuje v televizi a říká, jak je to potřebné."

13.58 Josef Duben prohlásil, že technický plán přechodu je sestaven dobře.

Po přestávce bude následovat druhý blok: Komerční televize a digitální vysílání. Hovořit budou Petr Dvořák (Nova), Marek Singer (Prima), Jiří Balvín (Óčko), Hanuš Hanslík (Z1), Kamil Levinský (České radiokomunikace), Petr Sládeček (Febio TV) a Přemysl Svora (Barrandov TV).

14.21 Jakub Železný zahájil druhý blok. Ředitel Primy Marek Singer onemocněl, takže ho zastupuje ředitel techniky Patrik Slavík.

14.24 Pět výhrad nejsledovanější televize k aktuální verzi technického plánu sdělil generální ředitel Novy Petr Dvořák:
1) Nedostatečná garance pokrytí v průběhu přechodu na digitální vysílání. "Ta původní verze z listopadu to definovala líp."
2) Může docházet k tomu, že vypínání různých provozovatelů může probíhat v různých časech. "Motivace lidí bude větší, když vypadnou všechny kanály, než když budou některé hrát."
3) Technický plán neřeší informační kampaň.
4) Penetrace - "Stát si v tuhle chvíli na penetraci hrát nechce, říká, že jde o to, aby se o tom lidé dozvěděli a oni si to už nějak koupí. My jako komerční stanice jsme závislí ne na lidech, kteří vědí, že tu nějaká digitalizace bude, ale kteří jsou schopni ji přijímat."
5) Nové technologie - "Stát nedává žádný směr, jak by se s nimi mělo zacházet. Technický plán je postaven na staré kompresní normě, už jsou tu nové."

14.27 Výhrady Primy k TPP jsou k informační kampani, měření penetrace a pokrytí, dále podle technického ředitele Patrika Slavíka není určeno, kdo bude arbitrem při měření pokrytí a není určeno, jakým způsobem by se měření mělo provádět. Prima chce také měřit skutečný příjem signálu, nikoliv teoretickou možnost ho přijímat. "Rádi bychom, aby multiplex, do kterého jsme v TPP začleněni, měl stejné pokrytí v jednotlivých fázích digitalizace jako naše konkurence. Další připomínku bychom měli k regionálnímu vysílání. Kmitočty pro regionální vysílání nejsou a jelikož do jedné ucelené oblasti spadá třeba více televizí, tak není možné na jednofrekvenční síti nějak realizovat vstupy všech těch televizí."

14.31 Petr Dvořák: "Rádi bychom vysílali v HD v řádné síti, ale neumožňuje nám to ani zákon, ani TPP, jak je v tuto chvíli postaven."

14.31 "Děláme všechno možné se síťovým operátorem pro to, abychom to stihli před Eurem 2008," řekl Patrik Slavík k rozšíření sítě B do Brna.

14.34 "Termín 10. 10. 2010 by byl reálný, kdyby si všichni byli ochotni sednout a dohodnout se," prohlásil ředitel Óčka Jiří Balvín. "Při prvním bloku jsem si připadal jako v dubnu, květnu 2001."

14.38 "Pokud jde o současnou situaci, jsme spokojeni s tím, že můžeme začít vysílat. Pokud jde o TPP, díváme se na to stejně jako Óčko, i my si myslíme, že by byl reálný termín 10. 10. 2010. Lidé o to mají zájem, stačilo se před Vánoci podívat do libovolného obchodu," uvedl šéfredaktor zpravodajství televize Z1 Hanuš Hanslík.

14.41 Hanuš Hanslík: "Budeme velice brzy připraveni začít vysílat. Nebudu uvádět přesné datum, které máme samozřejmě stanovené, ale mělo by to být na přelomu května a června."

14.42 Přemysl Svora z TV Barrandov věří, že budování sítí půjde rychleji, než příprava TPP. "Stáváme se se Z1 průkopníky digitalizace a doufám, že odvážným bude štěstí přát."

14.44 Petr Sládeček, Febio TV: "Já takový optimista být nemohu, protože přijetí nebo nepřijetí TPP je klíčovou záležitostí pro naše investory. Oni se nás na to ptají a dokud nebude TPP, neuvolní pro nás žádné prostředky. Pro nás je TPP klíčovým milníkem v přípravách. Kdysi jsme chtěli být také průkopníky, já jsem ve Febiu od května 2004."

14.46 "Televize je hotová do posledního špendlíku včetně týdenního plánu čerpání nákladů, ale potřebujeme technický plán přechodu," dodal Sládeček s tím, že reálný začátek vysílání Febio TV se dá odhadnout na podzim 2009.

14.50 Firma Regio Media, která sdružuje regionální studia TV Prima, už požádala o kompenzační licenci k digitálnímu vysílání. Uvedl to ředitel firmy Karel Zýka.

14.56 "ČT24 musí uspokojovat široké vrstvy diváků, my si můžeme vybírat cílovou skupinu," popsal rozdíl mezi veřejnoprávní zpravodajskou stanicí a Z1 Hanuš Hanslík. "Sledovanost všech zpravodajských stanic se pohybuje kolem jednoho, dvou, tří procent, my nemáme ambice vyšší."

14.59 "Začneme vysílat v létě letošního roku, ten termín ještě tajíme, ale bude to spíše pozdní léto," konstatoval Přemysl Svora z TV Barrandov. "Až bude pokrytí tak velké, jak předpokládá TPP a až bude penetrace set-top-boxů taková, jakou chce Nova, tak se pustíme do souboje se dvojkou na trhu."

15.02 Petr Sládeček, Febio TV: "Jednáme s několika domácími i zahraničními finančními i strategickými investory, jsme v různých fázích jednání, ale všude narážíme na základní otázku, kdy bude technický plán přechodu." Plány Febia počítají se sledovaností kolem deseti procent při celoplošném pokrytí, na začátku kolem dvou procent.

15.14 Kamil Levinský z Českých radiokomunikací předvádí grafické znázornění rozvoje pokrytí multiplexu této společnosti v průběhu příštích měsíců a let.

15.25 Po přestávce se bude diskutovat o veřejnoprávním multiplexu. V panelu usednou Pavel Hanuš (ČT), Rudolf Pop (ČT), Milan Fridrich (ČT), Jiří Vykydal (ČRa), Pavel Balíček (ČRo) a Pavel Dvořák (ČTÚ).

15.45 Začal třetí blok. "Pro realizaci multiplexu veřejné služby jsou potřeba tři věci: 1) správná strategie a technické zabezpečení, 2) zdrojové a organizační zajištění, 3) legislativní rámec - a v tom je ten hlavní problém. Česká televize se může dohodnout s ČTÚ na technikálii přechodu, ale ten rámec musí být nastaven, protože ČT musí fungovat podle práva," začal Pavel Hanuš, manažer projektu digitalizace v ČT. "Předpokládali jsme, že technický plán bude trošičku dříve. Netrpělivě očekáváme jeho schválení."

15.48 "Náš zájem je, aby pokrytí 95 % multiplexu veřejné služby bylo do konce roku 2010," podtrhnul Hanuš. "Začínáme na Plzeňsku, pak jižní Čechy, Sušice, opouštíme multiplex A v Praze, Brnu a Ústí, pak jsou střední a severní Čechy, jižní Morava a končíme na severní Moravě." V případě České televize musí být informační kampaň specifická, protože v některých lokalitách nejsou kmitočty pro souběh dvou forem vysílání, a proto se musí vypínat ze dne na den. Například jde o vysílač Plzeň-Krkavec, poté Kleť a ještě asi šest dalších lokalit.

15.51 Informační kampaň bude složena ze spotů ve vysílání v ČT, značky v obraze, která bude označovat vypínaný vysílač, rolující lišty v obraze s termínem vypnutí, odpojovaných klipů v digitalizovaných regionech, letáků, inzerce v místním tisku, atd.

15.55 "Připravujeme se na to, aby se stanice ČT24 v prvním zářijovém týdnu překlopila kompletně do širokoúhlého formátu - budou se v něm tedy vyrábět i ostatní zpravodajské pořady," prozradil ředitel techniky ČT Rudolf Pop. Pravidelné vysílání ve vysokém rozlišení chce ČT zahájit u příležitosti zimní olympiády ve Vancouveru 2010.

15.58 "Naším snem je mít v každém regionu takovou malou televizi, která by z něj obstarávala zpravodajství," uvedl ředitel zpravodajství ČT Milan Fridrich. Momentálně to ale není reálné i kvůli nedostatku kvalitních lidí v regionech. "Také máme zkušenosti, že český divák se paradoxně více zajímá o události v regionech, ve kterých nežije, než o dění v tom, ve kterém žije." Příčinou je stěhování lidí za prací, kdy například brněnští rodáci, zaměstnaní v Praze, nechtějí sledovat informace z Prahy, ale z Brna, odkud pocházejí.

16.06 "Předpokládáme, že do sítě veřejné služby budou zařazeny programy ČRo 1 - Radiožurnál, ČRo 2 - Praha, ČRo 3 - Vltava, ČRo 4 - Radio Wave, ČRo Leonardo, ČRo Rádio Česko a ČRo D-Dur, zatím nechystáme žádnou změnu. Zabraná kapacita těchto sedmi programů včetně EPG je zhruba 1,7 MBit/s. I kdyby rozhlas nebyl součástí sítě, tak to není prostor pro další televizní program," konstatoval Pavel Balíček z Českého rozhlasu.

16.15 Jiří Vykydal z Českých radiokomunikací představuje způsob, jakým firma může vkládat do obrazu informační rámečky pro diváky, kteří sledují program z vysílače, který bude vypnut.

16.28 Konference DigiZone.cz skončila.

autor: Filip Rožánek
Spustit audio