Pozměňovací návrhy k diginovele vycházejí najevo

12. září 2007

Digitální novela dospěla k projednávání ve výborech. Dopoledne ji budou rozebírat poslanci v kulturním výboru sněmovny, odpoledne na ně navážou kolegové z mediální komise. Jisté je, že nejspíš při obou jednáních budou podávány pozměňovací návrhy k různým částem novely. UVNITŘ: DOKUMENT

Dnešním zasedáním předcházelo krátké úterní neveřejné jednání podvýboru pro mediální legislativu. Podle poslanců, kteří se ho účastnili, podvýbor podpořil pozměňovací návrhy, podané Petrem Plevou (ODS). Údajně pro ně hlasovali zástupci koaličních stran. Jiné změny na řadu nepřišly a poslanci je budou navrhovat až dnes.

ČRo Digital má pozměňovací návrhy poslance Plevy k dispozici v podobě sedmibodového dokumentu. Není však zřejmé, které body poslanci podvýboru podpořili a které ne a zda podvýbor hlasoval o celém bloku pozměňovacích návrhů najednou.

V dokumentu Pleva například žádá, aby technický plán přechodu zohlednil kvalitu pokrytí soukromých stanic tak, aby v oblasti, kde se bude analog vypínat, nedošlo ke zhoršení dostupnosti jejich signálu.

Další změna výslovně zakazuje Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, aby sama vypsala licenční řízení na programy šířené prostřednictvím satelitů a kabelových televizí.

Novinkou je ale také možnost prodloužit licenci televize Nova a televize Prima až o 4 roky. K takové situaci dojde, pokud soukromé televize splní podmínky pro získání kompenzační licence. Jakmile ji dostanou, budou mít půlroční lhůtu na to, aby RRTV požádaly o prodloužení licence. Text návrhu nedává radním žádnou možnost žádosti nevyhovět.

Co říká pozměňovací návrh o licencích soukromých stanic

"Držiteli licence k celoplošnému zemskému analogovému a digitálnímu televiznímu vysílání, na základě které je šířen program ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, Rada na žádost dobu platnosti této licence prodlouží o dobu 4 let, je-li tento držitel zároveň držitelem kompenzační licence podle bodu 5. Žádost lze podat do 6 měsíců ode dne, kdy rozhodnutí Rady o udělení kompenzační licence nabude právní moci. Účastníkem řízení o prodloužení licence je pouze žadatel. Rozhodnutí o prodloužení doby platnosti licence Rada vydá do 60 dnů ode dne podání žádosti. Právní účinky rozhodnutí Rady o prodloužení doby platnosti licence zanikají dnem zániku kompenzační licence s výjimkou důvodu zániku uvedeného v bodu 9 písm. a)."

Kromě Plevova dokumentu se na stole podle serveru DigiZone.cz zřejmě objeví i pozměňovací návrh, který přikáže kabelovým operátorům, aby v rámci tzv. must carry šířili také nové digitální stanice. Podle blogu národního koordinátora Zdeňka Duspivy dále jeden z operátorů terestrického vysílání usiluje o odklad vypnutí analogového vysílání až na rok 2014. Očekávají se také pozměňovací návrhy, které se dotknou nakládání s penězi za vysílání reklamy v České televizi nebo problematiky sdílení vysílacích časů regionálních studií a televize Prima.

Z jednání kulturního výboru i mediální komise budeme přinášet na hlavní stránce ČRo Digital průběžné zpravodajství.

autor: Filip Rožánek
Spustit audio