AUDIO: Es vrstva přináší do Česka VKV signály z řady evropských zemí, Afriky i Asie

03784077.jpeg

K prvnímu výskytu Es vrstvy a potvrzení zachycených stanic došlo včera, tedy ve středu 3. května. Ve Velké Británii se podařilo zachytit VKV stanice z Polska, ale také sousedního Slovenska.

V České republice a na Slovensku začal oficiálně výskyt takzvané Es vrstvy. Jedná se o atmosférický jev, který přenáší zejména v pásmu velmi krátkých vln (VKV), ale nejen tam, signály vzdálené většinou stovky, ale někdy i tisíce kilometrů. Anomálie, která doposud není pořádně probádaná, se označuje také jako „plechové nebe“. Na první výskyt Es vrstvy v letošním roce upozornil v uzavřené facebookové skupině zaměřené na dálkový příjem zkušený anténář Petr Vozár.

K prvnímu výskytu Es vrstvy a potvrzení zachycených stanic došlo včera, tedy ve středu 3. května. Ve Velké Británii se podařilo zachytit VKV stanice z Polska, ale také sousedního Slovenska. Jev pochopitelně funguje i opačně, lze tedy předpokládat, že v danou dobu u nás hrály právě stanice z britských ostrovů. Další zachycené vysílače z Afriky byly identifikovány v Maďarsku, ve Francii pak chodilo Řecko. Rozhlasové stanice zachytitelné přes Es vrstvu jsou charakteristické svou nestabilitou a většinou dochází k velkým únikům. Nejsilnější signály lze dekódovat i na běžných přijímačích, a to včetně dat RDS. Jev se vyskytuje přibližně v období letních měsíců.