Český rozhlas drží silnou pozici ve vrcholném orgánu EBU

03583560.jpeg

Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral potřetí obhájil pozici člena stěžejního orgánu Evropské vysílací unie (EBU).

V nadcházejících dvou letech se René Zavoral nově ujme funkce místopředsedy Rozhlasového výboru EBU, ve kterém zasedají špičky veřejnoprávních rozhlasových vysílatelů včetně britské BBC. Nové personální složení potvrdili pro období 2017 – 2019 delegáti Rozhlasového shromáždění EBU, které se konalo v Plzni ve dnech 3. až 4. května.

„Opětovné zvolení do Rozhlasového výboru a moje nová role místopředsedy jsou pro mne jasným signálem, že Český rozhlas patří k silným a aktivním hráčům na poli evropských veřejnoprávních vysílatelů. Mezi mé priority bude patřit podpora inovativních rozhlasových projektů, které veřejnoprávním médiím umožňují přilákat nové posluchače a těm stávajícím nabízejí rozmanitější a kvalitnější obsah. Důležitým tématem zůstává i digitalizace rozhlasového vysílání, “ uvedl generální ředitel René Zavoral.

Se svými 14 členy je Rozhlasový výbor EBU (EBU Radio Committee) hlavním statutárním orgánem pro evropské veřejnoprávní rozhlasy. Rozhoduje o strategických prioritách pro rozhlasové vysílání v Evropě. Rovněž formuluje společná stanoviska veřejnoprávních rádií v oblasti legislativy, autorsko-právních otázek v hudební oblasti či digitalizace a podporuje rozvoj rozhlasového vysílání v členských zemích EBU.

Kromě stanovování strategických priorit pro rozhlasové vysílání v Evropě v nadcházejících letech se Rozhlasový výbor zabývá zejména problematikou digitalizace rozhlasového vysílání, finanční správou veřejnoprávního éteru v Evropě, multimedializací nebo zhodnocováním efektivity aktivit veřejnoprávních vysílatelů.

Volby do Rozhlasového výboru se konají každé dva roky v rámci Rozhlasového shromáždění EBU. To letos poprvé hostil Český rozhlas v Plzni. Volbě předcházela dvoudenní zasedání, která nabídla široké spektrum témat, vedle digitalizace, legislativních změn vedoucích ke snazšímu sdílení obsahu médií veřejné služby napříč Evropou, ale také debatu o fenoménu falešných zpráv a zpravodajství v postfaktickém světě.