Výsledky výběrového řízení na kmitočty pro digitální rozhlasové vysílání DAB+

5. leden 2024

Výsledky výběrového řízení na kmitočty pro digitální rozhlas DAB+ jsou venku. Provedeme Vás nejen jimi, ale i následným procesem přípravy dlouho očekávaných nových digitálních rozhlasových sítí.

Český telekomunikační úřad zveřejnil 5. ledna 2024 výsledky výběrového řízení na kmitočty dvou celostátních a 27 regionálních sítí. Které z osmi soutěžících subjektů zaznamenaly frekvenční zisky na celostátní či regionální úrovni? To se dozvíte zde v podobě tabulek a mapek pro jednotlivé budoucí provozovatele DAB+ sítí.

Plánované a OnAir vysílače budou postupně doplňovány do tabulek jednotlivých provozovatelů multiplexů:

Broadcast Services s.r.o. (Multiplex 24)

Czech Digital Group, a.s. (České Radiokomuniace)

Fiera touch s.r.o.

GG OMIKRON s.r.o.

JOE Media s.r.o.

PLAY.CZ a.s.

RTI cz s.r.o.

TELEKO digital, a.s.

Výsledky výběrového řízení shrnuje následující tabulka. Kmitočtové příděly se vztahují až na jednu výjimku vždy k jednotlivým krajům. Kmitočty, které mohou vést v krajním případě v mezilehlých regionech ke kolizi mezi jednotlivými operátory, jsou označeny barevně. Nejkritičtějším kmitočtovým blokem je z tohoto pohledu blok 9A.

Výsledky aukce kmitočtů - vysoutěžené frekvenční bloky pro jednotlivé regiony

Mapky výsledků výběrového řízení - pohromadě:

Výsledky výběrového řízení na sítě DAB+, mapky kmitočtových přídělů jednotlivých operátorů

Pro přípravu vysoutěžených sítí stanovil ČTÚ rozvojová kritéria:

Rozvojová kritéria pro vysoutěžené DAB+ sítě

Proces přípravy vysílání je možné sledovat v několika krocích. Vysílače umístěné mimo modelové lokality Českých Radiokomunikací použité při přípravě výběrového řízení budou zpravidla procházet mezinárodní koordinací. S týdenní periodicitou je možné je sledovat na stránkách Německé síťové agentury.

Do stádia, kdy vysílače označíme jako plánované, se dostanou ve chvíli, kdy se jednotlivé lokality objeví v Otevřených datech ČTÚ - tj. kdy nabylo právní moci jejich Individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. V zápětí může dojít ke spuštění vysílání z dotčených lokalit v závislosti na stavu jejich přípravenosti. Stavem "OnAir" se jednotliví operátoři budou zajisté chlubit, informace o uvedení do provozu se také šíří v komunitě rozhlasových nadšenců.

Volnější pohled na přípravu nových českých DAB+ multiplexů je též možné sledovat také na sesterských stránkách celosvětové databáze vysílačů fmlist.org

Prokazatelně koordinované vysílače přináší následující tabulka. Kromě polohy je možné se u vybraných vysílačů prokliknout na jejich fotodokumentaci a mapku možného pokrytí.

Vysílače řádných DAB+ sítí v koordinaci

Podmínky výběrového řízení shrnuje Oznámení ČTÚ o jeho vyhlášení.

Návrh úpravy plánu využití radiové spektra - části využité pro DAB+ s připomínkami obsahuje Výzva k uplatnění připomínek na webových stránkách ČTÚ.

Karel Mikuláštík 7.5.2024

Spustit audio

Související