Český rozhlas Plus uvedl nový web, je plně responzivní

Český rozhlas Plus

Použití nového redakčního systému přinese nové možnosti pro jednotlivé autory publikující na zpravodajském portálu a tudíž i lepší servis pro jeho návštěvníky.

Nová média Českého rozhlasu pokračují v intenzivní práci na překlápění webových portálů do redakčního systému Drupal. V responzivním designu, tedy s možností automatického přizpůsobení na velikost obrazovky/displeje, se představil Český rozhlas Plus. Vedle Vltavy je Plus jednou z prvních celoplošných stanic, která nového systému využívá. Původní doména www.rozhlas.cz/plus už nyní automaticky přesměrovává na novou verzi https://plus.rozhlas.cz/

Nový redakční systém přinese jednotlivým autorům článků více možností nastavení, které se ve výsledku promítnou do čtenářského komfortu. Jedná se mimo jiné o práci s umístěním článků na webu, jejich popisků přímo u fotek na titulní straně, umisťování audio nebo videosouborů a podobně. Součástí webu jsou pochopitelně i prvky sociálních sítí – umístěny jsou zde nejen odkazy na Facebook, Twitter nebo YouTube, ale také zde najdete box s proudem aktuálních zpráv, které vedou na jednotlivé příspěvky. On-line přehrávač je viditelně umístěn v horní části portálu Českého rozhlasu Plus.