ČTÚ umožní Českému rozhlasu rozšířit DAB vysílání do dalších oblastí

16. listopad 2016

Lhůta pro využívání skupinových přidělení je omezena do konce roku 2021 a využití kmitočtů je podmíněno úspěšnou mezinárodní koordinací.

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) do budoucna umožní Českému rozhlasu expandovat s digitálním vysíláním DAB+ do dalších oblastí. Veřejnoprávní médium bude moci u regulátora žádat o vydání individuálních oprávnění, která se budou týkat vysílačů šířících DAB signál. Rada ČTÚ o tomto kroku rozhodla na svém zasedání, které se konalo tento týden. Web Digitální rádio pochopitelně bude o případných dalších krocích své čtenáře informovat.

„Rada ČTÚ po vypořádání připomínek z veřejné konzultace vydala opatřením obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/21/11.2016-11 pro kmitočtové pásmo 174 – 380 MHz (III. pásmo, pozn. red.). Dokument reaguje na vládou přijaté usnesení k návrhu rozvoje zemského digitálního vysílání Českého rozhlasu a s tím související Koncepci rozvoje digitálního vysílání,“ informoval regulátor a doplnil: „Úprava plánu využití spektra umožňuje využití národních skupinových přidělení provozovatelem sítě Českého rozhlasu, určených pro šíření digitálního zemského vysílání.“

autor: lukpo
Spustit audio