Digi Boy - průvodce po Digitalne.tv

27. duben 2007

Včera spustila společnost Liberal Consulting internetové stránky Digitalne.tv, které přinášejí informace o přechodu na digitální televizní vysílání. Tyto stránky jsou součástí informační kampaně, která bude postupnému vypínání analogového televizního vysílání v oblastech České republiky předcházet. Co web Digitalne.tv nabízí?

Společnost Liberal Consulting vsadila nejen na obsah, ale také na zajímavý design. Hned po příchodu na stránky Digitalne.tv si nemůžete nevšimnout postavičky, která alespoň mně nápadně připomíná Teletubbies. Pojmenována je ale Digi Boy a od Teletubbies se liší snad jen tím, že má místo hlavičky televizní obrazovku. Vše je laděno do oranžové a červené barvy, stejně jako logo české digitalizace, které je uvedeno v dolní části stránky.

Web Digitalne.tv je v současnosti primárně určen obyvatelům Domažlicka, které vypnutí analogového televizního vysílání čeká ještě před letními prázdninami. Ovšem jak sami tvůrci již v úvodních informacích tvrdí, budou tyto stránky přinášet informace i z jiných regionů České republiky, včetně sousedních států.

Pár slov na přivítanou

Úvodní stránka s označením Home přináší stručný obsah toho, co lze od oranžovo-černých stránek očekávat. Tvůrci stránek tak návštěvníka lákají na praktické informace, výhody i aktuální novinky z Domažlicka. Horní lišta pak nabízí odpovědi na otázky: kde, proč, výhody, jak a kdo. Po celou dobu, co se uživatel pohybuje v těchto odkazech, je stále doprovázen červeným boxem s telefonním číslem na infolinku a také oranžovým panáčkem, který zároveň nabízí tři prémiové odkazy. A to na Domažlicko, kde jsou aktuální informace o dění na Domažlicku včetně odkazu na stránky společnosti Radiokomunikace, kde je k dispozici přehled obcí pokrytých digitálním signálem. Dále je to odkaz Digitalizace, kde lze nalézt základní údaje o tom, co digitalizace je, a třetím odkazem jsou často kladené otázky (tedy FAQ).

První z pěti aneb Kde můžete digitální vysílání sledovat

Rubriku Kde uvádí několik slov na vysvětlenou, proč se digitální televizní vysílání po Praze, Brně a Ostravě rozšířilo na Domažlicko. Po krátkém vysvětlení nepříjemné situace s rušením analogového signálu německým digitálním rozhlasem jsou již připraveny praktické informace. Jednak je to podrobná mapka pokrytí celé oblasti digitálním signálem, a také oranžové boxy s přehledem neplacených televizních i rozhlasových programů, které mohou majitelé digitálních přijímačů sledovat.

Rubriky Proč a Výhody - obecné informace pro ty, kteří neví, o co jde

Další dvě rubriky, které získaly názvy Proč a Výhody, přinášejí celkem stručný souhrn základních informací o digitalizaci obecně. Tento text je tedy určen především pro ty, kteří se s pojmem digitalizace setkávají poprvé a rádi by se dozvěděli více o tom, co jim digitální vysílání nabídne. Současně se autoři nepouštěli do hlubin odbornosti, a tak je text čtivý, snadno pochopitelný a bez technických výrazů, kterým člověk, který se o digitalizaci nezajímá, nerozumí.

Čtvrtý odkaz je "návodem k použití"

Mezi nejdůležitější informace bezpochyby patří údaje o tom, jak lze digitální vysílání přijímat a co je nutné pro to udělat. Proto nemohou pochopitelně chybět informace o digitálních přijímačích, tedy set-top-boxech. Pro návštěvníky stránek jsou připravena tři schémata, a to podle toho, jaký typ televizoru divák má a zda chce využívat i výhod satelitního příjmu. První schéma radí, co je potřeba, když je televizor starší výroby a nemá SCART konektor. Druhé schéma radí, jak zapojit běžný set-top-box a třetí, jak zapojit kombinovaný digitální přijímač, tzv. kombo. Závěrem nechybí ani zmínka o cenách a o tom, že je možné si přístroj zapůjčit za účelem jeho vyzkoušení.

Kdo?

Poslední odkaz na horní liště je nazván Kdo aneb Kdo vám poradí. Mohl by se však jmenovat "Kontakty". Rady zájemci získají na Bílé telefonní lince, která bohužel není bezplatná. Navíc je v údajích uvedených na stránkách Digitalne.tv rozdíl v provozní době. V červeném boxu je uveden čas od 9 do 18 hodin, v rubrice Kdo vám poradí je to již jen do 16 hodin. Více informací, nebo spíše rovnou nějaký ten digitální přijímač, je možné získat od některého z prodejců, kteří jsou uvedeni pod kontaktem na Bílou linku.

A co říci závěrem

Stránky Digitalne.tv jsou přehledné, texty nikterak náročné a užitečné informace jsou tak doslova jak "na talíři". Texty jsou snad až příliš stručné, a tak nezbývá než doufat, že jde jen o první verzi stránek, která bude i nadále rozšiřována a vylepšována. Stránky byly zatím aktualizovány 21. dubna, aby si zachovaly svou informační hodnotu, bude nutné aktualizovat především místa s pokrytím digitálním signálem apod. Trochu mi také chyběly odkazy na takové instituce jako například společnost Radiokomunikace, Ministerstvo informatiky, Národní koordinační skupinu pro digitální vysílání a další weby, kde lze nalézt zajímavé informace týkající se digitalizace.

autor: Kateřina Kučerová
Spustit audio