Digitální novela: "Nikomu to neublížilo, nikoho to nepreferuje".

14. únor 2006

Přibližně těmito slovy okomentoval ministr kultury Vítězslav Jandák přijatou verzi novely mediálního zákona č.231/2001Sb., kterou v pátek 10. února po více než ročním projednávání schválila Poslanecká sněmovna. Šlo spíše o bezprostřední reakci na otázky novinářů, většina poslanců si po závěrečném hlasování nebyla vůbec jista, co přesně odhlasovali. Po mnoha odkladech, někdy až chaotickém vyjednávání a změnami doslova na poslední chvíli se výslednému zmatku poslanců ani nelze divit.

Po pečlivějším zkoumání se vyřčená hodnotící slova nezdají možná až tak přesná a výstižná, jak by si jistě většina přála. Nakonec však i jednoznační "vítězové" celkem dlouhého zápolení zjišťují, že možná získali ještě mnohem víc, než bylo dohodnuto v zákulisí nebo než o co usilovali. Přesto se domnívám, že některé "ústupky", vyměněné za očištění licence televize Prima, mohou být určitou komplikací pro většinu zainteresovaných, a nakonec možná i pro "vítěze". Změny v zákonech se nakonec dotknou i dalších účastníků, kterých se původní záměr a snaha rychle připravit základní nezbytné úpravy pro digitální vysílání komerčních televizí vůbec netýkala. "Poraženým" přes všechna poněkud alibistická prohlášení některých politiků o "náhradních řešeních" zbývají poměrně zřejmé možnosti právní a soudní ochrany zájmů investorů (v případě že Senát návrh novely neupraví a Sněmovna posléze případné návrhy nepřijme). Poslanci však i přes poměrný chaos před hlasováním v základních obrysech a rozhodujících bodech jasně věděli o čem rozhodují.

Výsledek je nakonec celkem očekávaný, vývoj k podobnému rozhodnutí strategicky směřoval už delší dobu, jen se nečekalo, že se na základní ideu a původně legislativně-technické zpřesnění normy pro digitální vysílání "nabalí" spousta dalších s digitalizací nesouvisejících věcí. Původní záměr měl přinést zpřesněná pravidla a umožnit digitální vysílání i komerčním médiím. Navazovalo se tak na urychlené přijetí novely zákona o ČT a ČRo, schválené v rámci závěrečného projednání Zákona o elektronických komunikacích, která mj. umožnila vznik veřejnoprávního multiplexu.

Jarní projednávání návrhu novely mediálního zákona, vycházejícího z původní dílčí vládní novely, dospělo v červnu až do II.čtení, během kterého bylo po podání velkého množství návrhů na změny rozhodnuto o jeho vrácení k projednání ve výboru. Během léta proběhlo vyhodnocení podaných pozměňovacích návrhů z první neúspěšné fáze a některé z nich byly akceptovány do inovovaného znění, připravovaného předkladatelem Ladislavem Skopalem za účasti dalších institucí. Na konci prázdnin 2005 odešel poslancům kulturního výboru výsledný návrh zákona od předkladatele, distribuovaný prostřednictvím mediálního poradce, pro některé doprovázený slovy o tom, že už prostě "není cesty zpátky". Tento "vzkaz" slyšeli někteří lidé v kuloárech i o něco později a v poněkud jiné podobě: "...nedá se nic dělat, premiér už rozhodl." . Jednání kulturního výboru, která probíhala během podzimu, nic podstatného neřešila, většina poslanců během přijetí a následném odmítnutí několika zásadních změn oznámila, že nebudou situaci na jednání výboru komplikovat a své návrhy přednesou až na plénu.

Odsuny termínů projednávání v rámci II. a III.čtení a lobbyistické tlaky už většinu z poslanců značně unavovaly. Bohužel se ale téměř až do poslední chvíle nedařilo nalézt alespoň základní shodu na nejpodstatnějších ustanoveních tak, aby se zabránilo nějakému nahodilému a divokému hlasování, k čemuž mohlo dojít i díky řadě různých parciálních zájmů i množství podaných návrhů. Zákulisní vyjednávání nabralo v posledních dnech na intenzitě. Poslední páteční ranní schůzka premiéra J. Paroubka a šéfa KSČM V. Filipa přinesla podle poslanců konečné rozhodnutí, potvrzené politickým grémiem (ČSSD) a několika jednáními poslaneckého klubu ČSSD. Definitivní rozuzlení se posouvalo v průběhu pátku alespoň o hodiny a desítky minut. Změny se dohadovaly doslova na poslední chvíli před hlasováním. Při velmi malé účasti poslanců (cca 130) byla většina rozhodujících pozměňovacích návrhů schválena zejména díky obecné shodě a dohodě poslanců KSČM a ČSSD.

Zatažení předvolebních politických zájmů (a podle některých zdrojů i otázek povolebního uspořádání.) stejně jako finálové zúžení problematiky digitalizace na očištění licence televize Prima podle mého věci samé rozhodně neprospělo. Digitalizace po již probíhajícím digitálním satelitním vysílání k divákům vstupuje letos na jaře i prostřednictvím sítí kabelových televizí. Terestrické vysílání pokračuje zejména v síti "A" (Českých) Radiokomunikací. V multiplexu "A" jsou od podzimu 2005 programy ČT, ČRo a Nova, v případě pořízení set-top-boxu dostupné pro 35% obyvatelstva. Televize Prima dnes zatím ani v síti "B", k jejímuž provozovateli má vlastnicky blízko, nevysílá. CDG zatím pokračuje v provozu části sítě legislativně nouzovou formou experimentů (Óčko, 24cz, TV3.). V nejbližší době se neočekává, že by vysílání v přechodných digitálních sítích mělo výrazně větší územní pokrytí. Multiplex "C" bude možná využit díky dočasné licenci na 30 dnů. Provozovatel třetí sítě se v součinnosti s vlastnickou firmou a s jejími zkušenostmi ze zahraničí podle všeho bude soustředit zejména na digitální projekty v IPTV, kde navíc může využít již existující technickou infrastrukturu. Nové licence budou pravděpodobně uděleny buď velmi brzy (s určitými riziky) nebo až po projednání zákona v Senátu a proběhnutí všech dalších schvalovacích procedur, přibližně koncem prázdnin.

Obecně je přijetí zákona krokem vpřed stejně jako posun v možná až příliš dlouhé a rozšiřující se diskuzi. Sporné body české digitalizace se ale podle mne poslancům nepodařilo zcela uspokojivě rozhodnout ani vyřešit. Od jejich odpovědnosti jim ale nepomůže ani odkaz některých poslanců na nutnost v praxi a v hlasování naplnit rozhodnutí stranických sektretariátů a některých volebních týmů. Domnívám se, že vítězem dlouhé zákulisní bitvy je pouze jedna podnikatelská skupina a poražených bude možná mnohem více než jen soupeř z onoho po všech stránkách zajímavého duelu.

Spustit audio