Digitální rozhlas DAB+ odstartuje na Slovensku v dalších lokalitách

1. červen 2016

Prodlouženo bylo šíření digitálního rozhlasového signálu i z bratislavského Kamzíku, a to do 30. září letošního roku.

Rozhlasoví posluchači, kteří mají rozhlasový přijímač s podporou standardu T-DAB, respektive T-DAB +, si v okolí měst Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Levice a Nitra budou moci postupně vychutnat příjem digitálního rozhlasového vysílání. Úřad pro regulaci elektronických komunikací a poštovních služeb (RÚ) vydal na základě žádostí společností Towercom a AVIS povolení na používání frekvencí pro pozemní digitální rozhlasové vysílání. Ve všech případech bude použito III. pásmo uvolněné po analogovém televizním terestrickém vysílání. V takzvaném L-bandu už se na Slovensku na rozdíl od nás nevysílá.

RÚ vydal na základě žádosti společnosti Towercom povolení na používání frekvencí pro pozemní (pozemské) digitální rozhlasové vysílání ve standardu T-DAB + v rámci místních multiplexů Košice a Banská Bystrica. RÚ kromě toho prodloužil povolení společnosti Towercom na užívání kanálu 12C pro pozemní digitální rozhlasové vysílání ve standardu T-DAB + v rámci místního multiplexu Bratislava do 30. září. Regulátr dále vydal na základě žádosti společnosti AVIS povolení na užívání frekvence pro pozemní digitální rozhlasové vysílání ve standardu T-DAB v rámci místního multiplexu Nitra.

Vysílač Košice - Heringeš má povolenou frekvenci 12B a maximální výkon ERP v nulové rovině 2 kW. Platnost povolení je do 31. prosince letošního roku. Vysílač Banská Bystrica - chata má povolený kanál 12A a maximální výkon ERP v nulové rovině 2 kW. Platnost povolení je do 31. prosince. Vysílač Nitra - Zobor má povolený kanál 10C a maximální výkon ERP v nulové rovině 20 kW. Povolení je platné do 30. června 2017.

RÚ již v minulosti vydal na základě žádosti společnosti AVIS povolení na používání frekvencí pro T-DAB v rámci místních multiplexů Nitra a Levice. Vysílač Nitra - Zobor má povolený kanál 11C a maximální výkon ERP v nulové rovině 5 kW. Platnost povolení je do 31. prosince. Vysílač Levice - Nemocnice s poliklinikou má povoleny kanály 10C a 11C s maximálním výkonem ERP v nulové rovině 2 kW. V případě kanálu 10C je povolení platné do 30. června příštího roku a v případě frekvence 11C je povolení platné do 31. prosince. U všech vysílačů je povolena vertikální polarizace, mód I, modulace DQPSK.

autor: lukpo
Spustit audio