DVB WORLD 2006

9. únor 2006

Světové setkání sdružení DVB Project na téma digitálního vysílání se uskuteční letos 1. - 3. března v irském Dublinu, tentokrát s mottem: DVB - Příležitost volby. Proces přechodu na digitální vysílání je organizátory akce v daném oboru charakterizován jako nevýznamnější technologický pokrok od doby zahájení prvního rozhlasového vysílání ve 20.letech minulého století.

DVB Project je činný od roku 1990 (resp. od roku 1993 po přejmenování z původního sdružení European Launching Group (ELG) a po rozšíření funguje pod jménem Digital Video Broadcasting Project) jako odborné sdružení pro podporu rozšíření digitální televize v Evropě, a to se zaměřením na všechny platformy - satelitní, kabelové i terestrické digitální vysílání. V současnosti DVB Project sdružuje více než 300 organizací, provozovatelů, firem a institucí z 35 zemí světa. Jednou z hlavních náplní sdružení je diskuze, příprava a prosazení jednotných kompatibilních technologických standardů pro digitální vysílání.

Výroční setkání DVB Project pravidelně pořádá Mezinárodní akademie pro vysílání (IAB). IAB byla založena v roce 1993 za podpory národních a mezinárodních institucí jako například EBU (Evropská vysílací unie), ITVS (International Television Symposium), ABU (Asia-Pacific Broadcasting Union), ASBU (Arab States Broadcasting Union ), OTI (Organización de la Televisión Iberoamericana), ITU (Mezinárodní telekomunikační unie) a UNESCO. IAB od počátku nabízela vzdělávací programy v oblasti audiovizuálního umění a vysílání, a to až do konce roku 2001, kdy byl vzdělávací projekt redukován a omezen z důvodu nedostatku finančních prostředků. V budoucnu se ale i nadále počítá s rozvojem aktivit v této oblasti. Činnost v pořádání seminářů, workshopů v omezené míře pokračuje i nyní, zejména díky spolupráci s významnými mezinárodními institucemi. Od roku 2001 je IBA pravidelným spolupořadatelem světového digitálního fóra DVB World.

DVB World 2006 se zaměřuje na rozšiřování nabídky, kterou přináší digitální vysílání ve všech formách, včetně nových technologií s mobilním příjmem nebo rozvoj a aplikace technologií a výrobků na bázi MHP. Diskuze se postupně posouvá i k řešení využití uvolňovaného kmitočtového spektra- digitální dividendy.

Letošní setkání proběhne i za účasti zástupců České republiky. V průběhu konference by podle plánovaného programu měl v sekci 1 "DVB Worldwide" vystoupit Dr. Petr Vítek z České televize s informací o vývoji digitálního vysílání u nás. Česká republika zatím neměla příliš mnoho příležitostí vystoupit na mezinárodním fóru a prezentovat postup digitálního vysílání. Pravdou je, že donedávna , snad kromě experimentů, k tomu ani příliš mnoho důvodů nebylo.

Spustit audio