Evropská vysílací unie podpořila prodej rádií s digitálními tunery

EBU konstatuje, že digitalizace rozhlasu je klíčem ke zvýšení zvukové kvality a obohacení programové nabídky o nové stanice. Nepřímo může zajistit i vyšší zaměstnanost v Evropě.

Evropská vysílací unie (EBU) jako orgán, který sdružuje veřejnoprávní vysílatele napříč starým kontinentem, tedy včetně Českého rozhlasu, podpořila prodej rádií s digitálními tunery. EBU ve svém stanovisku upozorňuje na nutnou interoperabilitu přijímačů, tedy nutnost vybavení jak analogovými vlnami, tak i DAB, respektive DAB+. Orgán tak navazuje na nedávné stanovisko Evropského parlamentu týkající se apelu na prodej rádií s kombinovanými tunery.

EBU konstatuje, že digitalizace rozhlasu je klíčem ke zvýšení zvukové kvality a obohacení programové nabídky o nové stanice, ale také datové služby. Digitální rozhlas je schopen poskytnout kvalitní pokrytí jak na národní, tak přeshraniční úrovni. Nepřímý vliv může mít digitalizace rozhlasu i na zaměstnanost v rámci EU, když umožní na tomto trhu vznik nových pracovních míst. DAB rozhlas hraje také důležitou roli při mimořádných událostech – přírodní i jiné katastrofy. Technologie umožňuje nasazení speciálních služeb včasného varování.