Filmaři chválí digitální novelu

13. srpen 2007

Čeští filmaři chválí digitální novelu. Do Státního fondu pro podporu a rozvoj kinematografie by díky ní mělo každý rok přibýt 150 milionů korun. "Tento návrh velmi vítáme a zdá se nám až neuvěřitelně příjemný a vstřícný k českému filmu," prohlásila při pátečním jednání v Senátu režisérka Helena Třeštíková.

Peníze by do fondu, který přispívá na vznik nových filmů, ale také na vybavení kin, přesouvala Česká televize. Ta by je získávala prodejem reklamního času na všech čtyřech programech. "Jsem velmi ráda, že se situace vyvíjí tímto směrem. Česká kinematografie je dlouhodobě podfinancovaná. Pokud byste se podívali na tabulky, jak je financována kinematografie v ostatních zemích Evropské unie, tak uvidíte, že jsme naprosto na chvostu a že do jisté míry česká kinematografie přestává být z tohoto důvodu konkurenceschopná v evropském prostoru. A přitom všichni víme, že to je jeden z nástrojů budování národní identity," komentovala záměr novely režisérka.

V současné době fond získává peníze především z prodeje práv ke starším českým filmům a z korunového příplatku ke vstupenkám do kin. Pro letošní rok byla také fondu přiznána mimořádná dotace ze státního rozpočtu ve výši 100 milionů Kč. "To umožní, aby rok 2007 byl zcela výjimečným obdobím v činnosti fondu," píše ve své výroční zprávě ministerstvo kultury.

Kdyby novela vstoupila v platnost, získával by fond část z reklamních příjmů České televize až do vypnutí analogového vysílání. "Z tohoto hlediska samozřejmě tento návrh velmi vítáme a zdá se nám až neuvěřitelně příjemný a vstřícný k českému filmu. Děkuji tedy navrhovatelům. Považujeme fixní částku 12,5 milionu Kč měsíčně, tedy celkem 150 milionů ročně za příznivou v tom smyslu, že pokud fond kinematografie má takovouto jasnou vizi financí, tak může dobře plánovat rozdělování financí podle projektů. Je to strategicky výhodnější, než kdyby ta částka byla nejistá," konstatovala Třeštíková při pátečním jednání senátní mediální komise.

Hlavně uchovat ČT2

Jeden problém ale filmoví tvůrci v digitální novele našli. Vrásky jim podle Třeštíkové přidělává fakt, že by se reklama měla objevovat i na ČT2. "Může to vést k určité obavě o náročný a nekomerční profil ČT2. Za filmaře bych navrhovala, jestli by to nešlo tak jako dosud, tedy že by reklama byla vysílána pouze na prvním programu České televize, a to z těchto důvodů, které myslím nejsou tak nesrozumitelné," apelovala dokumentaristka.

Na její slova zareagoval předseda senátní mediální komise Jiří Oberfalzer (ODS). "Této obavě rozumím, protože úspěšnost v prodeji reklamy se dá nejlépe ovlivňovat typem programu," podpořil filmařku senátor.

Stihne se 1. leden?

Zatím není jisté, jestli se digitální novelu podaří schválit do konce roku, ačkoliv o to předkladatelé usilují. "Byl bych hrozně rád, kdyby i na úrovni politických klubů byl vnitřní závazek, že se tento termín stihne. Když se totiž zamyslíte nad televizním trhem, tak je velmi složité plánovat umístění reklamy v okamžiku, kdy nevím, kde ji budu umisťovat. To může velmi ovlivnit nejistotu na televizním trhu," upozornil hlavní autor novely, náměstek ministra vnitra Zdeněk Zajíček.

Zdeněk Zajíček

V takovém případě by filmaři chtěli digitální novelu rozdělit na samostatné části a schválit je jednotlivě. "Pokud by to vypadalo, že diginovela jako celek nebude schválena do konce roku, tak bychom velice plédovali za to, aby byla vyjmuta alespoň část, která se týká reklamy na České televizi. Mohlo by to být projednáno ve zvláštním řízení, aby toto ustanovení mohlo platit od nového roku, protože jinak by se fond kinematografie ocitnul ve velké finanční krizi," míní Třeštíková.

S rozkouskováním novely ale Zajíček nesouhlasí. "Já bych hrozně nerad, aby se z celého komplexu, který jsme několik měsíců intenzivně řešili, vyňala jenom otázka reklamy a vidělo se to jenom skrze financování fondu kinematografie. Opravdu zkusme tu novelu nerozstřílet, zachovat ji kompaktní a stihnout termín 1. 1. 2008," vyzval účastníky páteční diskuse náměstek Ivana Langera.

autor: Filip Rožánek
Spustit audio