Jak je rozvinuto DAB+ vysílání u našich sousedů?

18. září 2021

Zvu Vás na krátký virtuální výlet k sousedům. Jak využívá jejich veřejnoprávní rozhlas DAB+, kolik dalších sítí zde působí, jaké kmitočty využívají, zachytíme je u nás?

Ve snaze představit jednoduchým způsobem situaci DAB+ vysílání mimo Českou republiku jsem se rozhodl v mapkách jednak vyznačit jednotlivé vysílače (modré body představují ty plánované) a zároveň vyznačit oblasti, kde je v dané vrstvě využit jeden konkrétní kmitočet - v DAB+ schovaný pod číslem kanálu.

Seznam vysílačů jsem čerpal databáze FMList, jehož nadstavbou jsou tabulky vysílačů/multiplexů na stránkách ukwtv.de, na které se také v článku dále odkazuji. Tři velikosti koleček vysílačů přibližují vyzářený výkon - nejmenší do 1 kW včetně, větší kolečka do 10 kW a největší pak nad 10 kW ERP. 

U celoplošných sítí, u nichž je požadavek na přenos regionálních stanic, je v DAB+ obvyklé využití různých kmitočtů pro jednotlivé regiony. Multiplexy v síti pak mají část obsahu shodnou a část se liší podle regionálních preferencí.

Stavu DAB+ vysílání v České republice je asi nejblíže Posko s rozsáhlým pokrytím veřejnoprávního multiplexu Polskie radio.

Polsko

Polský veřejnoprávní multiplex přináší 17 mutací pro 16 polských vojvodství. Všechny mutace multiplexu se jmenují stejně: "Polskie Radio", každý má ale trochu jiný obsah a své vlastní "EnsembleID". Některé mutace využívají v rámci svého regionu více DAB+ kanálů.

Přehled multiplexů a vysílačů v Polsku přináší tabulky UKWTV. Multiplexy pro privátní stanice zatím působí pouze lokálně v okolí větších měst. Vysílání řady nových multiplexů je dle dostupných informací v přípravě.

Německo

Německé veřejnoprávní vysílání zajišťuje několik společností: 

BR - Bayerischer Rundfunk
DLF -Deutschlandfunk
HR - Hessischer Rundfunk
MDR - Mitteldeutscher Rundfunk
NDR - Norddeutscher Rundfunk
SWR - Südwestrundfunk
WDR - Westdeutscher Rundfunk

Vyjma DLF mají tyto společnosti v DAB+ rozděleno území SRN.  Veřejnoprávní DAB+ vysílání je dostupné ve všech spolkových zemích. Tvoří tak jednu veřejnoprávní vrstvu DAB+.

Další vrstva DAB+ sítí v Německu přenáší jak privátní stanice, nezřídka však i stanice veřejnoprávní. Například v Bavorsku má tato vrstva 6 mutací (oproti jedné čistě veřejnoprávní), je proto vhodná i pro přenášení regionálních stanic Bavorského rozhlasu.

Německou specialitou jsou celoplošné multiplexy bez regionálního členění. Pouze jeden kanál využívá multiplex DR Deutchland pro celou SRN. Část multiplexu využívá veřejnoprávní DLF, zbytek pak privátní stanice. V mapce je patrné také členění Německa na jednotlivé spolkové státy a dále v některých spolkových zemích další regiony (v ostatních mapkách by bylo hůře čitelné).

Sítí čistě pro privátní stanice je multiplex Antenne Deutschland. Oproti multiplexu DR Deutschland se již nepodařilo zkoordinovat pro celé území Německa jediný kmitočet na kanálu 5D a na hranicích s dalšími státy musely být použity jiné kanály. Celostátní multiplexy vypovídají o minimálním standardu datové rychlosti pro přenos jednoho rozhlasového programu (včetně slide show) - 72 kbit/s.

V řadě oblastí Německa vysílají také regionální a lokální multiplexy. Často vysílají vyšším vyzářeným výkonem z výše položených vysílačů/vysokých městských věží. Jejich vysílání často může být zachytitelné v širším okolí dotčených měst.

Obsah německých DAB+ multiplexů i s nimi související vysílače je možné studovat v tabulkách UKWTV

Rakousko

V Rakousku panuje ve srovnání s Českou republikou i Polskem opačná situace. Rakouský multiplex DAB+ Austria přenáší výhradně privátní stanice. Žádná stanice rakouského veřejnoprávního rozhlasu aktuálně v rakouském DAB+ přenášena není.

Jak je možné najít v tabulkách UKWTV, rakouský DAB+ obohacuje v širším okolí Vídně multiplex CityMUX Wien II.

Spustit audio