Jak je rozvinuto DAB+ vysílání u našich sousedů?

18. září 2021

Zvu Vás na krátký virtuální výlet k sousedům. Jak využívá jejich veřejnoprávní rozhlas DAB+, kolik dalších sítí zde působí, jaké kmitočty využívají, zachytíme je u nás?

Ve snaze představit jednoduchým způsobem situaci DAB+ vysílání mimo Českou republiku jsem se rozhodl v mapkách jednak vyznačit jednotlivé vysílače (modré body představují ty plánované) a zároveň vyznačit oblasti, kde je v dané vrstvě využit jeden konkrétní kmitočet - v DAB+ schovaný pod číslem kanálu.

Seznam vysílačů jsem čerpal databáze FMList, jehož nadstavbou jsou tabulky vysílačů/multiplexů na stránkách ukwtv.de, na které se také v článku dále odkazuji. Tři velikosti koleček vysílačů přibližují vyzářený výkon - nejmenší do 1 kW včetně, větší kolečka do 10 kW a největší pak nad 10 kW ERP. 

U celoplošných sítí, u nichž je požadavek na přenos regionálních stanic, je v DAB+ obvyklé využití různých kmitočtů pro jednotlivé regiony. Multiplexy v síti pak mají část obsahu shodnou a část se liší podle regionálních preferencí.

Stavu DAB+ vysílání v České republice je asi nejblíže Posko s rozsáhlým pokrytím veřejnoprávního multiplexu Polskie radio.

Polsko

Polský veřejnoprávní multiplex přináší 17 mutací pro 16 polských vojvodství. Všechny mutace multiplexu se jmenují stejně: "Polskie Radio", každý má ale trochu jiný obsah a své vlastní "EnsembleID". Některé mutace využívají v rámci svého regionu více DAB+ kanálů.

DAB+ v Polsku: vysílače a kmitočty veřejnoprávního multiplexu Polskie radio

Přehled multiplexů a vysílačů v Polsku přináší tabulky UKWTV. Multiplexy pro privátní stanice zatím působí pouze lokálně v okolí větších měst. Vysílání řady nových multiplexů je dle dostupných informací v přípravě.

Německo

Německé veřejnoprávní vysílání zajišťuje několik společností: 

BR - Bayerischer Rundfunk
DLF -Deutschlandfunk
HR - Hessischer Rundfunk
MDR - Mitteldeutscher Rundfunk
NDR - Norddeutscher Rundfunk
SWR - Südwestrundfunk
WDR - Westdeutscher Rundfunk

Vyjma DLF mají tyto společnosti v DAB+ rozděleno území SRN.  Veřejnoprávní DAB+ vysílání je dostupné ve všech spolkových zemích. Tvoří tak jednu veřejnoprávní vrstvu DAB+.

DAB+ v Německu: vysílače a kmitočty veřejnoprávních multiplexů

Další vrstva DAB+ sítí v Německu přenáší jak privátní stanice, nezřídka však i stanice veřejnoprávní. Například v Bavorsku má tato vrstva 6 mutací (oproti jedné čistě veřejnoprávní), je proto vhodná i pro přenášení regionálních stanic Bavorského rozhlasu.

DAB+ v Německu: vysílače a kmitočty multiplexů s privátními a často i veřejnoprávními programy

Německou specialitou jsou celoplošné multiplexy bez regionálního členění. Pouze jeden kanál využívá multiplex DR Deutchland pro celou SRN. Část multiplexu využívá veřejnoprávní DLF, zbytek pak privátní stanice. V mapce je patrné také členění Německa na jednotlivé spolkové státy a dále v některých spolkových zemích další regiony (v ostatních mapkách by bylo hůře čitelné).

DAB+ v Německu: vysílače a kmitočty multiplexu DR Deutschland

Sítí čistě pro privátní stanice je multiplex Antenne Deutschland. Oproti multiplexu DR Deutschland se již nepodařilo zkoordinovat pro celé území Německa jediný kmitočet na kanálu 5D a na hranicích s dalšími státy musely být použity jiné kanály. Celostátní multiplexy vypovídají o minimálním standardu datové rychlosti pro přenos jednoho rozhlasového programu (včetně slide show) - 72 kbit/s.

DAB+ v Německu: vysílače a kmitočty multiplexu Antenne Deutschland

V řadě oblastí Německa vysílají také regionální a lokální multiplexy. Často vysílají vyšším vyzářeným výkonem z výše položených vysílačů/vysokých městských věží. Jejich vysílání často může být zachytitelné v širším okolí dotčených měst.

Obsah německých DAB+ multiplexů i s nimi související vysílače je možné studovat v tabulkách UKWTV

DAB+ v Německu: vysílače a kmitočty regionálních a lokálních multiplexů

Rakousko

V Rakousku panuje ve srovnání s Českou republikou i Polskem opačná situace. Rakouský multiplex DAB+ Austria přenáší výhradně privátní stanice. Žádná stanice rakouského veřejnoprávního rozhlasu aktuálně v rakouském DAB+ přenášena není.

DAB+ v Rakousku: vysílače a kmitočty multiplexu DAB+ Austria

Jak je možné najít v tabulkách UKWTV, rakouský DAB+ obohacuje v širším okolí Vídně multiplex CityMUX Wien II.

Spustit audio