Jaké programy obsahují české DVB-T2 multiplexy?

11. únor 2020

V následujícím článku přinášíme přehled televizních a rozhlasových programů ve finálních DVB-T2 sítích a jejich základní technické parametry. Cílem je zpřehlednit programovou nabídku jednotlivých multiplexů a pomoci při ladění a řazení televizních programů.

Radiové parametry finálních DVB-T2 sítí

Zvukový doprovod všech televizních stanic je přenášen prostřednictvím kodeku AAC (Advanced Audio Coding) se vzorkovacím kmitočtem 48 kHz. Zvukový popis je přenášen monofonně. Rozhlasové programy Českého rozhlasu jsou přenášeny ve formátu AAC-LC stereofonně s vzorkovacím kmitočtem 48 kHz.

Programový obsah a jeho parametry - Finální síť 21 (Česká Televize)

Do konce přechodu bude obsah finální sítě 21 shodný s obsahem přechodové sítě 11.

* Programové pozice regionálních mutací ČT1 SM HD a ČT1 JM HD odkazují mimo dobu regionálního vysílání na datový tok programu ČT1 HD. V době vysílání regionálních odnoží ČT1 HD dochází k dynamické rekonfiguraci celého multiplexu, kdy dochází ke snížení datových toků všech obsažených televizních programů tak, aby vznikl prostor pro další dva programy. Obdobně i nový program ČT3 dynamicky sdílí kapacitu multiplexu s ostatními stanicemi v rámci tzv. statistického multiplexu. ČT3 běží mimo dobu, kdy budou separátně aktivní regionální pozice ČT1 SM HD a ČT1 JM.

Programový obsah a jeho parametry - Finální síť 22 (České Radiokomunikace)

Do konce přechodu bude obsah finální sítě 22 shodný s obsahem přechodové sítě 12.

Programový obsah a jeho parametry - Finální síť 23 (Czech Digital Group)

Programový obsah a jeho parametry - Finální síť 24 (Digital Broadcasting)(region Praha)

Programový obsah a jeho parametry - Regionální síť 4 (Praha)

Zdroje: ČTÚ, vlastní pozorování

Aktualizace 30.10.2020

Spustit audio