Jaké programy obsahují české DVB-T/2 multiplexy?

11. únor 2020

V následujícím článku přinášíme přehled televizních a rozhlasových programů v sítích DVB-T2 a vybraných regionálních DVB-T sítích s jejich základními technickými parametry. Cílem je zpřehlednit programovou nabídku jednotlivých multiplexů a pomoci při ladění a řazení televizních programů.

Radiové parametry DVB-T2 sítí

Zvukový doprovod všech televizních stanic je přenášen prostřednictvím kodeku AAC (Advanced Audio Coding) se vzorkovacím kmitočtem 48 kHz. Zvukový popis je přenášen monofonně. Rozhlasové programy Českého rozhlasu jsou přenášeny ve formátu AAC-LC stereofonně s vzorkovacím kmitočtem 48 kHz. Případné odchylky (mono, MPEG L2) jsou uvedeny v tabulkách.

Programový obsah a jeho parametry - Finální síť 21 (Česká Televize)

* Programové pozice regionálních mutací ČT1 SM HD a ČT1 JM HD odkazují mimo dobu regionálního vysílání na datový tok programu ČT1 HD. V době vysílání regionálních odnoží ČT1 HD dochází k dynamické rekonfiguraci celého multiplexu, kdy dochází ke snížení datových toků všech obsažených televizních programů tak, aby vznikl prostor pro další dva programy. Obdobně i nový program ČT3 dynamicky sdílí kapacitu multiplexu s ostatními stanicemi v rámci tzv. statistického multiplexu.

Programový obsah a jeho parametry - Finální síť 22 (České Radiokomunikace)

Programový obsah a jeho parametry - Finální síť 23 (Czech Digital Group)

Programový obsah a jeho parametry - Finální síť 24 (Digital Broadcasting)(region Praha)

Programový obsah a jeho parametry - Regionální síť 4 (Praha)

Radiové parametry vybraných regionálních DVB-T sítí

Programový obsah a jeho parametry - Regionální síť 6 (Praha)

Programový obsah a jeho parametry - Regionální síť 7 (Praha)

Programový obsah a jeho parametry - Regionální síť 12 (Praha) - shodný s Regionání sítí 8

Zdroje: ČTÚ, vlastní pozorování, podněty od čtenářů

Aktualizace 24.11.2023

Spustit audio