Koncepce rozvoje digitálního vysílání

5. březen 2015

Český rozhlas představil novou koncepci rozvoje digitálního vysílání. To otevře nové možnosti, jak posluchačům nabídnout ještě kvalitnější veřejnou službu než dříve.

Koncepce rozvoje digitálního rozhlasu (dokument pdf) 

Aby se tak mohlo stát, je podle Českého rozhlasu nutné učinit sedm následujících kroků. 

 PDF  Koncepce rozvoje digitálního rozhlasu

1. Legislativa
Je nutné vyhradit vlastní multiplex veřejné služby pro ČRo - přidělit kmitočty a vyřešit zároveň regionální vysílání. Přidělování kmitočtů komerčním subjektům musí probíhat efektivním způsobem. Taktéž je třeba liberalizovat trh a odstranit limity počtu celoplošných stanic pro jednoho rozhlasového provozovatele. 

2. Národní koordinace

Při státní koordinaci se bude postupovat podle jasného plánu, včetně termínu vypnutí analogového vysílání. ČRo bude stát v čele digitalizace. Vznikne národní koordinační skupina a „Jízdní řád digitalizace“ - technický plán přechodu. Bez státní koordinace se bude čekat na tržní poptávku, proces vypnutí bude trvat až dvě desítky let, vývoj a finanční náklady budou nejasné. 

3. Financování souběhu
Je nutné vyřešit financování souběžného vysílání: zvýšením rozhlasového poplatku o 5% a jeho účelovým vázáním na digitalizaci, plánovanou rozpočtovou ztrátou krytou z vratky DPH, úpravou zákona o DPH s možností uplatnit nárok na odpočet DPH, účelovou státní dotací. 

4. Zainteresování soukromých vysilatelů
Podle zkušeností ze zahraničí je součinnost obou sektorů duálního systému pro úspěšný přechod nezbytná. Současné licence jsou platné do roku 2025.   

5. Atraktivní obsah a nové služby 
Doplnit vysílání o doprovodná data (např. EPG), rozvíjet již připravené digitální stanice a připravovat nové projekty (např. ČRo Sport Rock), multimedializaci, tematické projekty a aplikace. Připravit multikanálové programové strategie, personalizovaný offline obsah (LTE sítí 4G), programové experimenty. 

6. Informační a marketingová kampaň 
Při podpoře státu poběží dle plánu, switch-off termínu a pod vedením národní koordinační skupiny, kde bude hrát aktivní roli ČRo. Bez podpory státu bude masivní marketingová kampaň budující nový tržní segment spoléhat na prostředky a možnosti ČRo. Bude nutné využít i významné události (např. OH Rio 2016 vs. ČRo Sport Rock). 

7. Přijímače a autorádia pro DAB 
Je nutné legislativně podpořit dostatečnou nabídku přijímačů na trhu. Zapojit výrobce automobilů, velké prodejce elektroniky, propojit marketingové aktivity. 
 

Navrhovaný jízdní řád digitálního vysílání 

Digitální vysílání s sebou kromě vyšší kvality přinese i doprovodná data a aplikace. - Foto: Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Digitální vysílání s sebou kromě vyšší kvality přinese i doprovodná data a aplikace.Foto: Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Český rozhlas zároveň představuje základní harmonogram přechodu na digitální vysílání. V prvním období let 2015-2017 bude v rámci pilotního digitálního vysílání zajištěno pokrytí hlavních městských aglomerací – tedy Praha, Brno, Ostrava a Plzeň. 

V roce 2017 by pak mělo být spuštěno řádné digitální vysílání, tedy běžné fungování celoplošných stanic, speciálních digitální programů a projektů. Regionální vysílání by záviselo na technických a kmitočtových podmínkách. 

Definitivní tečkou za přechodem na digitální vysílání by mělo být definitivní ukončení toho analogového.To by mělo nastat nejpozději do roku 2025, podmínkou je ale plná digitalizace programů Českého rozhlasu.

Spustit audio