Mezi německými vysílateli vznikla roztržka kvůli opuštění pásma VKV

12. únor 2018

Nejpopulárnější bavorská stanice Antenne Bayern připravila mezi posluchači velkou anketu, v níž se ptala: „Chcete vypnout VKV?“. Téměř 92 % respondentů odpovědělo, že ne.

Na dva znepřátelené tábory se v minulých týdnech rozdělili v Německu vysílatelé v souvislosti s možným plánováním vypnutí analogového vysílání v pásmu VKV, které by v následujícím období mohla navrhnout spolková vláda. Zatímco na jednu stranu se postavili příznivci tohoto kroku, na druhou pak ti, kteří s ním v žádném případě nesouhlasí. Ukázalo se nicméně jediné – přechod na DAB+ pod nátlakem za cílem vypnutí analogového signálu není správnou cestou.

Jak upozornil web Satellifax.de, nejpopulárnější bavorská stanice Antenne Bayern připravila mezi posluchači velkou anketu, v níž se ptala: „Chcete vypnout VKV?“. Téměř 92 % respondentů odpovědělo, že ne, pouze 8 % reagovalo v duchu, že by se bez nich obešlo. Sdružení soukromých vysílatelů (VPRT), de facto německá obdoba Asociace provozovatelů soukromého vysílání (APSV), uvedlo, že by tento krok významně ohrozil existenci řady vysílatelů. „Žádáme zúčastněné strany, aby promyslely všechny možné důsledky a odmítly tyto snahy,“ uvedl v tiskovém prohlášení Klaus Schunk, jeden z předních manažerů VPRT.

Velcí komerční hráči již dříve oznámili, že jsou schopni migrovat z analogového na digitální vysílání, pokud využití původní distribuce signálu klesne pod 10 %. K tomu ale nedošlo například ani ve Švýcarsku, které chce začít opouštět pásmo VKV v roce 2020. Naopak urychlený přechod k DAB+ uvítali v Německu stanice, které mají na trhu prozatím minoritní podíl. Jedná se například o Kultradio, Absolut Hot nebo lulu.fm. „Již dnes mohou posluchači prostřednictvím DAB+ přijímat výrazně bohatší programovou nabídku než u VKV. DAB+ otevírá soutěž mezi stávajícími a novými rozhlasovými programy. V řadě regionů Německa již dnes přijímá digitální rozhlas přes 30 % domácností,“ uvádí Digitalradio Deutschland.

autor: lukpo
Spustit audio