Poslanecký návrh na digitalizaci rádií se úřadům nelíbí

16. červenec 2008

Pětice poslanců předložila začátkem prázdnin návrh zákona, upravující přechod na digitální rozhlasové vysílání. Ani Český telekomunikační úřad, ani Rada pro rozhlasové a televizní vysílání však jejich představu digitalizace rádiového trhu moc nesdílejí. UVNITŘ: Poslanecký návrh, reakce ČTÚ, reakce RRTV

"Vzhledem k tomu, že legislativně byl upraven pouze přechod na digitální televizní vysílání, je nutné upravit rovněž postup přechodu analogového zemského rozhlasového vysílání na digitální zemské rozhlasové vysílání," vysvětlili Michal Hašek (ČSSD), Vítězslav Jandák (ČSSD), Petr Pleva (ODS), Petr Tluchoř (ODS) a Olga Zubová (SZ), proč s novelou přišli. "Přínosem digitálního rozhlasového vysílání pro spotřebitele je ve srovnání s analogovým vysíláním širší obsahová nabídka a větší realismus pro posluchače umožněný vylepšením kvality zvuku," argumentují dále předkladatelé.

V praxi se ale předložená novela netýká jen otázek digitalizace. Místy se shoduje s materiálem, který v dubnu předali zástupci soukromých rádií senátorům z mediální komise. Jde například o řešení regionálního odpojování programu celoplošných komerčních rádií, o definici celoplošnosti, či o změny v právní formě provozovatele rádia a při propojování jednotlivých stanic. "Stanoví se pravidla pro majetkové propojování provozovatelů vysílání s licencí tak, aby se zachovalo soutěžní prostředí, současně však aby se umožnilo jejich účelné propojování. Věc je aktuální především v souvislosti s přípravou digitalizace rozhlasového vysílání, která je finančně i technicky náročná. Právní úprava musí proto vytvořit prostor pro spolupráci provozovatelů vysílání a umožnit jim vytvářet ekonomicky silnější subjekty; navrhovanou limitací podílu na trhu se zachovává tržní prostředí," vysvětlují poslanci.

Podobně jako u televizních stanic by zákonodárci chtěli odměnit komerční provozovatele za jejich souhlas s digitalizací přechodnou licencí, na základě které by mohli vysílat až do 10. října 2019. To se ale nelíbí Českému telekomunikačnímu úřadu. Regulátor upozorňuje, že při spouštění digitálního rozhlasu není nutné vypínat původní kmitočty, takže není ani důvod, proč dávat dočasné licence komerčním rádiím. "Návrh zatím nebere v úvahu zcela odlišnou situaci, která je při digitalizaci rozhlasového vysílání ve srovnání s digitalizací televizního vysílání. Aplikovat stejné postupy včetně bonusů pro komerční provozovatele je nadbytečné. Trh si poradí lépe sám, než abychom do toho jakýmkoliv způsobem zasahovali," řekl v pondělí novinářům předseda Rady ČTÚ Pavel Dvořák.

Pavel Dvořák

ČTÚ: Novela je předčasná a plná chyb

Telekomunikační úřad se k novele vyjádřil také ve stanovisku, které poslal na ministerstvo průmyslu a obchodu. V materiálu konstatuje, že návrh zákona "obsahuje celou řadu chyb a nepřesností". Jako zásadní vadu chápe především svázání novely s jednou konkrétní technologií, a to T-DAB. Dále nesouhlasí s tím, že by měl vypracovat technický plán přechodu na digitální rozhlasové vysílání, neboť jak už bylo zmíněno, z původních kmitočtů se přecházet vůbec nemusí. "Zavedení institutu technického plánu přechodu pro rozhlasové vysílání vzhledem k radikální odlišnosti výchozí situace je opatřením nejen nedůvodným, ale i přinášejícím řadu praktických problémů, které předkládaný návrh zákona neřeší," varuje úřad.

"Proč by měl stát přebírat odpovědnost za stanovení termínu vypnutí a za celý průběh procesu přechodu i vůči komerčním subjektům, když zde nejsou překážky pro jejich rozhodování o digitální distribuci svých programů či případném ukončení analogového vysílání samostatně?" ptá se dále stanovisko. ČTÚ podle něj sice vítá zájem o technologický pokrok, ale zároveň dodává, že by jakýmkoliv legislativním změnám v tomto měla předcházet široká diskuse. Celkově novelu hodnotí jako předčasnou.

Český telekomunikační úřad (ČTÚ)

RRTV: Novela naruší pluralitu

K návrhu se stručně vyjádřila po svém úterním zasedání také Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. "Rada preferuje, aby úprava mediálního zákona byla uskutečněna cestou vládního návrhu v řádném legislativním procesu. Některá navrhovaná ustanovení mohou vážně narušit pluralitu rozhlasového vysílání," stojí v jejím usnesení. Své připomínky poslala ministerstvu kultury.

Pro úplnost dodejme, že termín vypínání analogového rozhlasového vysílání dosud nebyl určen a pokud by k němu mělo dojít, nepočítá se s ním většinou dříve, než v roce 2020.

autor: Filip Rožánek
Spustit audio