Rádio Retro připomene od 29. září atmosféru podzimu 1938

26. září 2018

Několik hodin nahrávek nesoucích v sobě emoci vzepětí a zklamání z událostí sklonku první republiky Československé nabízí další digitální stream Českého rozhlasu. Jeho záběr začíná létem 1938 a uvádí kompletní záznam závěrečné scény X. Všesokolského sletu, jejíž motto znělo „dobudujeme a ubráníme“. Ani reportér Franta Kocourek, ani jeho posluchači a Sokolstvo by ještě v té chvíli nechtěli uvěřit, jak potupný konec bude mít první dvacetiletí naší samostatnosti.

„Věnovali jsme mnoho prostoru padesátému výročí invaze vojsk v roce 1968 a jakkoli z roku 1938 nemáme zdaleka tolik archivních nahrávek, chceme poukázat na to, že před osmdesáti lety se rozhlas podobnou měrou jako v období Pražského jara 68 zasloužil o informování veřejnosti a udržení klidu mezi obyvatelstvem,“ vyzdvihuje úlohu rozhlasového vysílání v tehdejší pohnuté době ředitel programu Ondřej Nováček. Protože dnes už nejsou k dispozici pamětníci krizového podzimu, mizí povědomí o silné emoci konce září 1938, ale rozhlasový archiv nabízí pestrou směs nejrůznějších proslovů a zpráv, které ji dokládají.

„Dobové archivní snímky nesoucí hlasy politiků a veřejně činných osobností jsou dost možná lepším rezervoárem nálady a atmosféry než kdekteré filmové záběry“ je přesvědčen dramaturg Rádia Retro Tomáš Černý a pokračuje: „my si obyčejně spojujeme pohnutí a pláč na rozhlasové vlně spíše s Alexandrem Dubčekem v proslulém projevu po návratu z Moskvy, ale vypjaté, hluboce a upřímně patetické projevy vysílané po konferenci v Mnichově jsou ještě mrazivější a dotýkají se i člověka, který o historii neví mnoho.“

Československý rozhlas vysílal ústy herce a legionáře Zdeňka Štěpánka zprávy o odstoupení Sudet, ale vzápětí také výzvy ke klidu. K mikrofonu s nimi předstupovali nejen politici, ale všechny naše sportovce oslovil kupříkladu i první sportovní reportér Josef Laufer. Praktické dopady zmenšení území Československa rozebírá přednáška o možnostech turistiky po Mnichovu. A vedle mnoha archivních nahrávek uvádíme také moderní dokumentární pořady věnované dopadu oddělení Sudet, vyprávíme profesní příběh reportéra Franty Kocourka a mnoho dalšího.

Rádio Retro vysílá od 29. září po celý měsíc v multiplexu ČRo DAB+, dalších digitálních sítích a také na webu rozhlas.cz.

Spustit audio

Související