Ředitel Techniky a správy Českého rozhlasu Karel Zýka byl zvolen do řídicího výboru WorldDAB

5. listopad 2019

Karel Zýka se zabývá digitálním vysíláním dlouhodobě a v Českém rozhlase vede projektový tým, tzv. Digitým, který má digitalizaci vysílání na starosti.

Česká republika má opět svého zástupce v řídícím výboru organizace WorldDAB, která se zabývá podporou této technologie. Jeho členem byl dnes na jejím valném shromáždění zvolen ředitel Techniky a správy Českého rozhlasu Karel Zýka, a to na období dvou let. Zýka tuto funkci nezastává poprvé, ale již po třetí a v řídícím výboru je jediným zástupcem ze zemí “východní Evropy”. Český rozhlas tak potvrzuje roli průkopníka digitálního rozhlasu na našem trhu i na mezinárodní úrovni.

Čtěte také

„Vážím si důvěry členů této významné světové organizace a jsem rád, že mohu pokračovat v práci na poli implementace DAB+ a jeho využití ve prospěch posluchačů,“ uvedl při této příležitosti ředitel Techniky a správy Českého rozhlasu. Karel Zýka se zabývá digitálním vysíláním dlouhodobě a v Českém rozhlase vede projektový tým, tzv. Digitým, který má digitalizaci vysílání na starosti. DAB+ síť Českého rozhlasu aktuálně pokrývá 80% populace a obsahuje 15 rozhlasových stanic včetně multimediálních služeb.

WorldDAB je světové organizace ustanovena pro standardizaci, implementaci a podporu rozvoje digitální vysílací platformy DAB+. Sdružuje odborníky ze 107 organizací z 30 zemi světa. Jeho členy jsou zástupci soukromých i veřejnoprávních rádií, operátoři síti, výrobci přijímačů a automobilů a regulátoři. Patří sem pochopitelně i Český rozhlas.

autor: lukpo
Spustit audio

Související