Skončil středovlnný vysílač legendárního Radia Luxembourg

19. únor 2016

Vysílač Marnach patřil v době největší slávy k jednomu z nejvýkonnějších středovlnných stanovišť.

V uplynulých dnech došlo k likvidaci středovlnného vysílacího střediska Marnach, jehož historie se začala psát v roce 1955. Informoval o tom mimo jiné list Tageblatt Lëtzebuerg. Z Marnachu byl v minulosti šířen rozhlasový signál legendární stanice Radio Lugembourg velice populární i v tehdejším Československu. Stanice odtud začala fungovat v roce 1956 výkonem 200 kW a od roku 1970 do začátku milénia to bylo dokonce 1200 kW. Tato skutečnost jen potvrzuje trend, který byl nastolen v Evropě – postupný přechod od analogové k digitální distribuci a hledání levnějších a zároveň levnějších forem šíření signálu.

Berlínsko-braniborský informační okruh Radio Eins, který smutnou skutečnost pro středovlnné posluchače na svém webu také neopomněl, připomíná, že poslední stanicí, která v roce 2015 využívala toto stanoviště, bylo Radio China International (RCI). Zajímavostí, které si německý veřejnoprávní rozhlas všiml, je, že někdejší existenci vysílače už nyní RCI nezmiňuje, a dokonce není on-line ani zvukový záznam této události. Díky svému výkonu patřil vysílač Marnach v době největší slávy k jednomu z nejvýkonnějších středovlnných stanovišť. O popularitě Radia Luxembourg svědčí i vznik filmu Piráti na vlnách.

autor: lukpo
Spustit audio