Standard DVB-SIS umožňuje operátorům kombinovat terestrickou a satelitní distribuci

V optimálním případě je možné pro obě distribuční platformy využít jediný digitální multiplex, a to za podmínky, že v obou platformách bude k dispozici totožný obsah.

Zasedání řídícího výboru DVB schválilo minulý týden technickou specifikaci nového standardu DVB-SIS. Divák se nemusí obávat, že by pro něj tato skutečnost do budoucna znamenala nákup nového přijímače. DVB-SIS je důležitou technologií na straně vysílatelů. V rámci družicové distribuce je v něm možné skloubit do jednoho svazku satelitní i terestrický signál. Zajímavostí je, že technologie podporuje v rámci pozemního šíření jednofrekvenční sítě SFN.

V optimálním případě přináší standard DVB-SIS možnost šířit z jednoho multiplexu signál pro DTH (satelitní) i DTT (terestrickou) distribuci. Možné by to bylo pochopitelně za podmínky, že by obsah těchto sítí byl totožný. Označení standardu DVB-SIS znamená zkráceně Single Illumination Systém. Nasazení této technologie nebylo dříve možné kvůli specifikaci rozhraní pro terestrickou distribuci. U nového standardu je důležité zmínit ještě skutečnost, že podporuje nejen již zaběhnuté režimy DVB-S a DVB-S2, ale také nejnovější DVB-S2X.

Grafika vysvětluje, jak funguje standard DVB-SIS.