Den s digitálním rádiem lákal posluchače Dvojky a oslovil doplňkovými službami

DAB+ vizuál - On Air s Hanou Řičicovou
DAB+ vizuál - On Air s Hanou Řičicovou

Návštěvníci akce by v DAB+ uvítali více komerčních rádií, s nabídkou multiplexu Českého rozhlasu jsou ale spokojeni.

S velkým zájmem návštěvníků oslav 95. narozenin rozhlasového vysílání u nás se setkal sobotní Den s digitálním rádiem. Akce přilákala například řadu seniorů, kteří o technologii DAB+ slyšeli v uplynulých dnech zejména z vysílání Českého rozhlasu Dvojka. Medializace akce zajistila návštěvnost prakticky všech věkových generací. Posluchači se ptali zejména na to, zdali budou moci v DAB+ slyšet i svou oblíbenou stanici.

Experti na místě zájemcům vysvětlili základní princip fungování digitálního rádia a předvedli technologii v praxi. Řada návštěvníků si po doporučení šla následně koupit digitální rádio do reprezentační prodejny Českého rozhlasu. Posluchači ocenili nejen možnost pestřejší programové nabídky, která ocení stávající VKV vysílání, ale také možnost zobrazení doplňkových služeb, a to bez nutnosti připojení k internetu. Jde zejména o slideshow – obrazové informace, které už dokážou zobrazit i cenově dostupné přijímače.

Někteří návštěvníci zprvu přišli pouze obhlédnout situaci okolo DAB+ rádia a nezajímali se o nic konkrétního, nicméně při poslechu ostatních návštěvníků se také zapojovali se do diskuse. V několika případech byla diskutována také zvuková kvalita některých stanic, Český rozhlas však může garantovat, že v případě svého multiplexu najde optimální kompromis mezi prostorem v terestrické síti a datovým tokem, který vyžaduje obsah daného programu. Hned několik návštěvníků si postesklo nad skutečností, že v DAB+ není větší výběr privátních stanic.