Německá rozhlasová stanice SWR Aktuell by mohla ukončit klasickou distribuci

13. únor 2023

Zpravodajský a publicisticky okruh SWR Aktuell, který svým signálem obhospodařuje území německých spolkových zemí Bádensko-Württembersko a Porýní-Falc, by mohl skončit v podobě, v jaké ho posluchači znají, mimo jiné i na platformě DAB+. Ze stanice by mohl být online kanál.

„V současné době zkoumáme, zda bychom měli pokračovat s SWR Aktuell jako lineárním rádiem, nebo zda bychom měli říci, že lidé, kteří se zajímají o informace, jsou natolik digitální, že jej budou schopni přijímat jako nabídku, kterou mohou najít pouze online," uvedl v Insta-Talk na sociální síti Instagram ředitel SWR Kai Gniffke. Z rozhovoru vybral nejzajímavější pasáže mimo jiné i portál RadioWoche.

Mediální domy prakticky po celém světě se zabývají transformací svého obsahu v prostředí měnící se konzumace obsahu. Výjimkou není pochopitelně ani Český rozhlas, který nedávno prezentoval projekt Strategie 27, která představuje jeho vývoj právě do roku 2027. Významnou roli přitom hraje distribuce obsahu online. Stanice SWR je možné přijímat i na omezeném území Čech s otevřeným terénem směrem na Bádensko-Württembersko.

autor: lukpo
Spustit audio

Související