Rakouský Bregenz změnil vysílací kanál veřejnoprávního multiplexu SWR

Údolí Wurzeralm v hornorakouské části Alp

Součástí digitální sítě jsou mimo jiné regionální verze SWR 4. Multiplex nabízí téměř všechny stanice s vysokým datovým tokem 112 kbps.

Rakouský vysílač Bregenz – Pfänder, který slouží pro šíření signálu hned na území tří německy hovořících států, změnil parametry veřejnoprávního multiplexu SWR pro spolkovou zemi Bádensko-Württembersko. Původní kanál 8D se změnil na 8A. Vysílač zůstává nadále využit pro potřebu rozhlasového multiplexu SWR Baden-Württemberg Süd (SWR BW S). Odlišný kanál může do budoucna sloužit například pro snadnější regionalizaci a odpojování programů.

Multiplex SWR BW S na kanálu 8A budou tvořit od podzimu letošního roku čtyři vysílače, kromě již zmiňovaného Pfänderu jde také o Weingarten, Waldburg a Grünten (Allgäu). Nová síť vznikla teprve v průběhu letošního roku právě posledním zmiňovaným stanovištěm. V tuto chvíli jsou v provozu prozatím dva vysílače. Součástí multiplexu jsou mimo jiné regionální verze SWR 4 nebo publicistická stanice SWR Aktuell dostupná pozemně pouze díky DAB+. Zajímavostí této digitální sítě je fakt, že téměř všechny okruhy vysílají s vysokým datovým tokem 112 kbps.

Spustit audio
autor: Lukáš Polák

Související