Ústečany diskuse o digitální televizi nelákala

29. červen 2007

Osmnáct lidí. To je velikost publika, které ve čtvrtek odpoledne naslouchalo v budově Krajského úřadu v Ústí nad Labem informacím o spuštění digitálního televizního vysílání z vysílače Buková Hora. Mezi účastníky měli převahu novináři, občany zastupovali hlavně úředníci a jeden politik - teplický senátor Jaroslav Kubera (ODS). V této oblasti se přitom zapnutí digitální televize týká až milionu lidí. UVNITŘ: DETAILNÍ MAPA POKRYTÍ!

Oblast pokrytá vysílačem Buková Hora představuje asi 450 obcí. V naprosté většině z nich bude od půlnoci ze soboty 30. června na neděli 1. července dostupný digitální signál s programy ČT1, ČT2, ČT24, ČT4 Sport, TV Nova a s následujícími okruhy Českého rozhlasu: ČRo 1 Radiožurnál, ČRo 2 Praha/ČRo 6, ČRo 3 Vltava, ČRo 4 Radio Wave, ČRo Rádio Česko, ČRo D-dur a ČRo Leonardo. Televize Prima se do digitálního vysílání na Ústecku zatím nezapojila, ale bude možné ji dál přijímat analogově i na televizoru se set-top-boxem. V příhraničních oblastech navíc digitální přijímače automaticky najdou i německé programy zařazené ve veřejnoprávní síti, šířené z vysílačů Drážďany a Löbau.

Vysílání bude šířeno na kmitočtu 770 MHz (kanál 58), použita je horizontální polarizace. "Občan tedy v naprosté většině případů nebude nucen lézt na střechu a hýbat s anténou," uvedl Jiří Vykydal z Českých radiokomunikací. Signál z vysílače s vyzářeným výkonem 100 kW bude přesahovat poměrně daleko do německého vnitrozemí. Je to kvůli zajištění dostatečně kvalitního pokrytí komplikovaného terénu Ústeckého kraje. "Použili jsme novou technologii, která je špičkou ve světě," pochlubil se Vykydal.

Po zapnutí ústeckého vysílače bude digitální vysílání v celé republice dostupné už pro 48 % domácností, což představuje pět milionů teoretických diváků. Ne všichni ale samozřejmě na digitální pozemní vysílání už přešli. Území severních a severozápadních Čech, kam podle matematického modelu signál z Bukové Hory dosáhne, představuje asi milion lidí. Výpočet pokrytí na mapě, kterou České radiokomunikace zveřejnily, je uzpůsoben pro příjem na venkovní pevnou anténu. "V určité vzdálenosti od vysílače by samozřejmě mělo být elektromagnetické pole dostatečně silné i na příjem na vnitřní antény," doplnil Vykydal.

Mapa pokrytí signálem digitální televize z vysílače Buková hora

Spuštěním digitálního vysílání proces na Ústecku nekončí. "Ve spolupráci s ČTÚ budou Radiokomunikace provádět měření ve vybraných lokalitách, aby zjistily, jak korespondují mapy pokrytí vytvořené počítačem se skutečností," naznačil další postup technik ČRa. Stejně firma postupovala při pilotním projektu na Domažlicku. "Některé obce nebudou stoprocentně pokryty signálem, protože budou na okraji dosahu vysílače. Jistě víte, že elektromagnetické vlnění je citlivé na překážky," upozornil šéf techniky České televize Rudolf Pop.

Jeho kolega Pavel Hanuš, který ve veřejnoprávní televizi vede projekt digitalizace, chápe Bukovou Horu také jako příležitost, kdy si všechny zainteresované subjekty osahají možnosti řešení v případech rušení českého analogového signálu digitálním vysíláním z Německa. Rušení může v závislosti na podmínkách příjmu zasahovat i několik set kilometrů do vnitrozemí. Česká televize zastává názor, že v takových případech je nejschůdnější variantou přechod na digitální příjem.

Ani ČT, ani České radiokomunikace zatím neznají datum, ke kterému bude v oblasti vypnuto analogové vysílání. V médiích se objevily zmínky o 1. lednu 2008, to ale zatím vůbec není jisté. "O datu analogové tmy nebylo zatím rozhodnuto. Data jsou obsažena v technickém plánu přechodu, který v tuto chvíli není validní dokument. Lze říct, že v nejbližší době Radiokomunikace neví o tom, že by se analogové vysílání mělo vypínat," konstatoval mluvčí ČRa Jakub Bielecki. "První možné technické vypnutí je podle mého názoru za půl roku," poznamenal šéf digitalizace v ČT.

Hanuš také zmínil, co je podle různých průzkumů motivací pro diváky, aby nakoupili digitální přijímače. "Celá filozofie přechodu na digitální vysílání začala hledáním konsenzu. Úplně v prvopočátku jsme nabídli TV Nova a TV Prima, že budeme společně přecházet na digitální vysílání v jednom multiplexu. Samotný veřejnoprávní multiplex dělá problémy, protože bude rušit analogové vysílání komerčních subjektů. Z průzkumů máme definovanou diváckou prioritu, že chtějí mít digitálně to, co je dneska, plus něco navíc," odpověděl na otázku zástupce děčínského městského úřadu, proč Česká televize digitalizuje spolu s Novou.

Později na dotaz redaktora ČTK dodal, že Prima sice zatím nebude z Bukové Hory vysílat digitálně, ale diváci se set-top-boxy o ni nepřijdou. "Každý set-top-box umožňuje průchod analogového signálu, takže ten, kdo má set-top-box nemusí mít obavu, že nebude moct přijímat analog. To, co tam bude analogově, uvidí i dál," uklidnil zájemce o digitální přijímače.

Kdo si přece jen nebude vědět rady, ten se bude moci obrátit na zvláštní e-mailovou adresu České televize, jejíž znění ještě nebylo oznámeno. K dispozici je i placená telefonická informační linka Českých radiokomunikací na čísle 844 900 001.

Připravujeme další informace ze čtvrteční besedy a zvukové ukázky. Vysílání z Bukové Hory se bude věnovat také pravidelný pořad Českého rozhlasu o digitalizaci s názvem iŽurnál, který vysílá ČRo 1 - Radiožurnál každou sobotu v 10.35.

autor: Filip Rožánek
Spustit audio