Veřejnoprávní rozhlas SWR využije pro dokrytí DAB+ i spolkovou zemi Hesensko

Cílem změn je nabídnout zpravodajský servis pro jihozápadní Německo pod jednotnou hlavičkou SWR Aktuell
Cílem změn je nabídnout zpravodajský servis pro jihozápadní Německo pod jednotnou hlavičkou SWR Aktuell

Jednotlivé veřejnoprávní rozhlasy pod hlavičkou ARD si vzájemně pomáhají i v oblasti distribuce. Šíření signálu ze sousedních spolkových zemí není ničím neobvyklým.

Veřejnoprávní rozhlas SWR, který operuje se svými programy na území německých spolkových zemí Bádensko-Württembersko a Porýní-Falc, využije pro distribuci signálu i region Hesenska. Informoval o tom portál Satnews.de. Tento krok umožní spolupráce jednotlivých veřejnoprávních rozhlasů pod hlavičkou ARD. SWR už své programy například šíří i z rakouského vysílače Pfänder, který leží na území Rakouska u Bodamského jezera.

Pro potřeby SWR bude v Hesensku vyhrazen konkrétně vysílač Hardberg/Odenwald, díky kterému bude signál pokrývat oblasti podél řeky Rýn, část Porýní-Falce a některé silniční tahy. Veřejnoprávní rozhlas „hr“ již využívá v Porýní-Falci pro šíření DAB+ lokalitu Mainz-Kastel, a to od roku 2011. Vysílač Hardberg/Odenwald v tuto chvíli počítá s distribucí kompletní programové nabídky veřejnoprávního rozhlasu SWR v DAB+, a to včetně doplňkových služeb.

Spustit audio
autor: Lukáš Polák

Související