Veřejnoprávní rozhlas SWR využije pro dokrytí DAB+ i spolkovou zemi Hesensko

Cílem změn je nabídnout zpravodajský servis pro jihozápadní Německo pod jednotnou hlavičkou SWR Aktuell

Jednotlivé veřejnoprávní rozhlasy pod hlavičkou ARD si vzájemně pomáhají i v oblasti distribuce. Šíření signálu ze sousedních spolkových zemí není ničím neobvyklým.

Veřejnoprávní rozhlas SWR, který operuje se svými programy na území německých spolkových zemí Bádensko-Württembersko a Porýní-Falc, využije pro distribuci signálu i region Hesenska. Informoval o tom portál Satnews.de. Tento krok umožní spolupráce jednotlivých veřejnoprávních rozhlasů pod hlavičkou ARD. SWR už své programy například šíří i z rakouského vysílače Pfänder, který leží na území Rakouska u Bodamského jezera.

Pro potřeby SWR bude v Hesensku vyhrazen konkrétně vysílač Hardberg/Odenwald, díky kterému bude signál pokrývat oblasti podél řeky Rýn, část Porýní-Falce a některé silniční tahy. Veřejnoprávní rozhlas „hr“ již využívá v Porýní-Falci pro šíření DAB+ lokalitu Mainz-Kastel, a to od roku 2011. Vysílač Hardberg/Odenwald v tuto chvíli počítá s distribucí kompletní programové nabídky veřejnoprávního rozhlasu SWR v DAB+, a to včetně doplňkových služeb.

Spustit audio
autor: Lukáš Polák

Související